Aktualizacja Programu ochrony powietrza

Dokumenty związane z przygotowaniem aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

27 października 2016

Do 30 listopada 2016 r. trwają konsultacje społeczne projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.

Uwagi i wnioski do projektu dokumentu kierować można elektronicznie na adres e-mail: powietrze@umwm.pl lub pisemnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Środowiska, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Małopolskiego.

Ponadto, w ramach konsultacji społecznych 23 listopada 2016 r. o godz. 16:00 w siedzibie Muzeum Lotnictwa Polskiego, przy al. Jana Pawła II 39 w Krakowie odbędzie się otwarte spotkanie konsultacyjnedla wszystkich zainteresowanych osób.

Dokumenty przekazane do konsultacji społecznych projektu Programu ochrony powietrza:

Projekt uchwały SWM w sprawie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

Załącznik nr 1 – dokument główny

Załącznik nr 2 – uzasadnienie

Wzór formularza zgłaszania uwag dla organizacji pożytku publicznego


5 października 2016

Analiza wariantów uchwały antysmogowej dla Małopolski


22 września 2016

Prezentacja założeń Programu ochrony powietrza – krakowski obszar metropolitalny 14/09/2016

Prezentacja założeń Programu ochrony powietrza – subregion tarnowski 15/09/2016

Prezentacja założeń Programu ochrony powietrza – metropolia krakowska 19/09/2016

Prezentacja założeń Programu ochrony powietrza – subregion nowosądecki 20/09/2016

Prezentacja założeń Programu ochrony powietrza – małopolska zachodnia 21/09/2016

Prezentacja założeń Programu ochrony powietrza – subregion podhalański 22/09/2016


25 sierpnia 2016

Zestawienie zgłoszonych wniosków do aktualizacji Programu ochrony powietrza (25/08/2016)


15 lipca 2016

Metodyka inwentaryzacji emisji na potrzeby aktualizacji Programu ochrony powietrza (15/07/2016)

Analiza uwag i wniosków do metodyki inwentaryzacji emisji (15/07/2016)

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania aktualizacji Programu ochrony powietrza (22/06/2016)

Protokół ze spotkania z ekspertami (17/06/2016)

Opinia NILU Polska do projektu metodyki inwentaryzacji emisji (15/06/2016)


8 czerwca 2016

Projekt metodyki przeprowadzenia inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń dla obszaru województwa małopolskiego oraz zakres elektronicznej bazy danych (06/06/2016)


Materiały bazowe

Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2015 roku – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie (04/2016)

Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego (30/09/2013)

Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Uzasadnienie (30/09/2013)

Podsumowanie realizacji Programu ochrony powietrza

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Małopolska
Małopolska w zdrowej atmosferze