Kalendarz wydarzeń

16 grudnia 2016
30 grudnia 2016
31 grudnia 2016
 • Nabór wniosków do programu "Prosument" z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii

  Kiedy: 31 grudnia 2016 08:00 - 15:00

  Gdzie: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Konstruktorska 3A, Warszawa, Polska

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w trybie ciągłym w ramach programu priorytetowego: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Część 2a).

  W ramach naboru przeznaczono środki na dofinansowanie przedsięwzięć w kwocie 50 mln złotych do wydatkowania w latach 2015-2018, z możliwością zawierania umów do końca 2016 r.

  Beneficjentami pomocy składającymi wnioski o dofinansowanie są jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki lub ich stowarzyszenia, spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100% udziałów albo akcji i które powołane są do realizacji zadań własnych j.s.t. wskazanych w ustawach.

  Dofinansowanie udzielane jest w formie pożyczki wraz z dotacją i wynosi łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji, w tym w formie dotacji: 20-40% dofinansowania (zależnie od rodzaju instalacji).

  http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/prosument-dofinansowanie-mikroinstalacji-oze/nabor-wnioskow-dla-samorzadow-2015/

  Dodaj do Kalendarza Google

5 stycznia 2017

 

Udostępniony kalendarz wydarzeń:

Jak dodać kalendarz internetowy do programu Outlook
Jak dodać udostępniony kalendarz do Kalendarza Google

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Małopolska
Małopolska w zdrowej atmosferze