Niskoemisyjne urządzenia grzewcze na paliwa stałe

Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe

Nazwa urządzeniaGrafikaRodzaj i moc znamionowaPaliwoDokumentyKlasa 5Ekoprojekt
RPO i PONE
ZGODA WIEPRZ
ISKRA-PLUS-EKO

www.zgoda-wieprz.pl
Kocioł
17kW, 25kW,
34kW
Węgiel kamienny
sortyment groszek, miał; typ węgla : 31.2; wartość opałowa > 20MJ/kg; niskiej wilgotności; zawartość siarki: ≤0,6%; uziarnienie 0-31.5 mm;
Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAKnieB. NIE
HKS LAZAR
SMART FIRE

www.hkslazar.pl
hkslazar_smartfireKocioł
11kW, 15kW,
22kW
Pelety
wartość opałowa 18MJ/kg; gęstość 1,12kg/dm³; wilgotność max. 10%; zawartość popiołu max. 0,5%; długość max. 5 x średnica; średnica 6mm; zawartość miału max. 2,3%; skład: drewno
Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAKtakA. TAK
KRATKI
BLANKA 6757
BLANKA 910

kratki.com
Miejscowy
ogrzewacz
pomieszczeń
11kW,
16kW
Drewno
drzew liściastych (dąb, grab, jesion, buk) o wilgotności do 20%
Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAK
CEBUD
PPA250
PPA350
PPA550

www.cebud.eu
Miejscowy
ogrzewacz
pomieszczeń
12,5kW,
15,5kW,
24kW
Drewno
w postacji polan lub szczap o wilgotności niższej niż 20% (zalecane 13-16%)
Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAK
SAS
EFEKT

www.sas.busko.pl
sas_efektKocioł
14kW, 17kW,
23kW, 29kW,
36kW, 42kW,
46kW
Węgiel kamienny
sortyment groszek energetyczny, płukany, typ 31.2; granulacja 5-25mm, wartość opałowa 25-29MJ/kg; zawartość popiołu 2-7%; zawartość siarki <0,6%; zawartość wilgoci <15%; temperatura stapiania popiołu ≥1200°C; spiekalność <5 max. 10; zawartość części lotnych 30-40%
Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAKnieB. NIE
KRATKI
ZIBI

kratki.com
Miejscowy
ogrzewacz
pomieszczeń
11kW
Drewno
drzew liściastych (dąb, grab, jesion, buk) o wilgotności do 20%
Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAK
EKOGREN
EG PELLET

www.ekogren.pl
Kocioł
10kW, 15kW,
25kW, 40kW
Pelety

średnica 5-8mm; wartość opałowa 17,5-19,5 MJ/kg; wilgotność maksymalnie12%; zawartość popiołu maksymalnie 1,50%; gęstość 1-1,4kg/m³
Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAKtakA. TAK
PROTECH
EPV

www.protech-wkg.pl
Kocioł
14 kW, 18,5 kW, 25kW, 37kW, 50kW
Węgiel kamienny
sortyment groszek energetyczny typ 31 lub 31.1, uziarnienie 5-25mm, zdolność spiekania RJ<10, wilgotność do 15%, zawartość miału do 10%, popiołu <10%, temp. mięknienia popiołu >1150°C, siarka <0,6%, wartość opałowa 26MJ/kg
wniosek
badania
instrukcja
takA. TAKnieB. NIE
SAS
BIO SOLID

www.sas.busko.pl
sas_biosolidKocioł
14kW, 19kW,
25kW, 36kW,
48kW
Pelety
granulat drewna wg EN 14961-2; średnica 6-8mm; długość 5-35mm; gęstość nasypowa ≥600kg/m³; wartość opałowa 16,5-19MJ/kg; ścieralność ≤2,5%; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość siarki ≤0,03%; zawartość azotu ≤0,3%; zawartość chloru ≤0,02%; zawartość wilgoci ≤12%
Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAKtakA. TAK
*14kW

nieB. NIE
*19kW, 25kW,
36kW, 48kW
DEFRO
KOMPAKT EKOPELL

www.defro.pl
defro_kompaktekopellKocioł
16kW, 22kW,
30kW, 40kW,
50kW
Pelety
wykonane zgodnie z PN-EN 14961-2:2011 klasa A1 o parametrach: średnica granulatu 6-8mm; długość granulatu 3,15-40mm; wartość opałowa 16,5-19,0MJ/kg; zawartość siarki maks. 0,03%; wilgotność maks. 10%; zapopielenie maks. 0,7%; gęstość nasypowa >600kg/m³
Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAKtakA. TAK
*30kW, 50kW

nieB. NIE
*16kW, 22kW, 40kW
OGNIWO
EKO PLUS M

www.ogniwobiecz.com.pl
ogniwo_ekoplusmKocioł
14kW, 20kW,
26kW
Węgiel kamienny
sortyment groszek 31.1 o uziarnieniu do 35mm i wilgotności do 12%
Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAKnieB. NIE
METAL-FACH
SEP

www.metalfachtg.com.pl
Kocioł
16kW
Pelety

średnica 6 ±1mm; długość 3,15-40mm; wartość opałowa 16,5 - 19 MJ/kg; wilgotność ≤10%; zawartość popiołu ≤ 0,7 %; gęstość ≥60
Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAKtakA. TAK
HKS LAZAR
GRANT

www.hkslazar.pl
hkslazar_grantKocioł
20 kW
Węgiel brunatny
sortyment groszek; granulacja 5-25mm; wartość opałowa 18-21MJ/kg; wilgotność maksymalna 15%; zapopielenie maksymalne 15%; objętość związków lotnych 28-40%; temperatura mięknienia popiołu 1150°C; niskie spiekanie RI <10; małe pęcznienie

Pelety
granulacja 6mm; wartość opałowa 18MJ/kg
Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAKtakA. TAK
KRZACZEK
SKP BIO

www.krzaczek.eu
Kocioł
16kW, 20kW,
25kW, 35kW, 50kW
Pelety

średnica 4-10mm; długość <50mm; wartość opałowa 17,5-19,5 MJ/kg; wilgotność <12%; zawartość popiołu <1,50%; zawartość siarki <0,08%
Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAKtakA. TAK
*16kW, 25kW, 50 kW

nieB. NIE
*20kW, 35kW
KRATKI
MB-M
MB-Z
MB-O
MB-A

kratki.com
Miejscowy
ogrzewacz
pomieszczeń
10kW, 13kW,
15kW, 17kW
Drewno
drzew liściastych (dąb, grab, jesion, buk) o wilgotności do 20%
Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAK
STALMARK
EKO PIONIER

www.stalmark.pl
EKO PIONIERKocioł
17kW, 21kW,
25kW, 29kW,
33kW
Węgiel kamienny
sortyment groszek o granulacji 5-32mm (wilgotność mniejsza niż 9%, zawartość popiołu do 10%, zawartość części lotnych 28-40%)
Wniosek
badania
Instrukcja
takA. TAKtakA. TAK
*17kW, 33kW

nieB. NIE
*21kW, 25kW,
29kW
KOSTRZEWA
EEI PELLETS

www.kostrzewa.com.pl
Kocioł
16kW, 24kW,
32kW
Pelety
klasa A1; granulacja 6±1mm; długość 3,15-40mm; zawartość popiołu ≤0,7%; wilgotność ≤10%; wartość opałowa 16500-19000 kJ/kg; ciężar właściwy ≥600 kg/m³; temperatura topnienia popiołu powyżej 1200°C
Wniosek
Badania
instrukcja
takA. TAKtakA. TAK
OGNIWO
EKO PLUS PELLET

www.ogniwobiecz.com.pl
Kocioł
16kW, 25kW
Pelety

granulacja 6-8mm; długość 4,0-40mm; wartość opałowa ≥15 MJ/kg lub ≥4,4kWh/kg; wilgotność ≤10%; zawartość popiołu ≤ 2%; gęstość ≥600kg/m³
Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAKtakA. TAK
KLIMOSZ
KLIMOSZ LE 20

www.klimosz.pl
Kocioł
20kW
Węgiel kamienny
sortyment groszek energetyczny 31.1 uziarnienie: 8-25 mm; wartość opałowa >26 MJ/kg; zawartość wilgoci<15%; zawartość popiołu<10%; zawartość części lotnych>28%; temperatura mięknienia popiołem>1200°C; zdolność spiekania<20;

Węgiel brunatny
sortyment groszek energetyczny 31 uziarnienie: 8-25 mm; wartość opałowa >18 MJ/kg; zawartość wilgoci<15%; zawartość części lotnych>28%;temperatura mięknienia popiołem>1170°C; zdolność spiekania<20; zawartość popiołu<10%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAKtakA. TAK
KRATKI
KOZA K 5

kratki.com
Miejscowy
ogrzewacz
pomieszczeń
7kW
Drewno
drzew liściastych (dąb, grab, jesion, buk) o wilgotności do 20%
Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAK
ELEKTROMET
EKO-KWP V

www.elektromet.com.pl
elektromet_ekokwpvKocioł
17kW, 25kW,
34kW
Węgiel kamienny
typ 31.2; granulacja 5-25mm; zalecana wartość opałowa >15MJ/kg; zapopielenie max 10%; wilgotność max 15%

Węgiel brunatny
granulacja 10-25mm; zalecana wartość opałowa >15MJ/kg; zapopielenie max 10%; wilgotność max 15%

Pelety
granulacja 6-8mm; zalecana wartość opałowa >18MJ/kg; zapopielenie max. 0,5%; wilgotność max 10%
Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAKtakA. TAK
*17kW, 34kW

nieB. NIE
*25kW
HEIZTECHNIK
HT DASPELL LUXGL

www.heiztechnik.pl
Kocioł
12kW, 15kW,
20 kW
Pelety
wykonane zgodnie z DIN51731 o parametrach: średnica granulatu 6-8mm; wartość opałowa 17500-19500kJ/kg; wilgotność maks. 12%; maksymalna zawartość popiołu 1,5%
Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAKtakA. TAK
*12kW, 20kW

nieB. NIE
*15kW
HEIZTECHNIK
Q EKO GL

www.heiztechnik.pl
Kocioł
15kW, 20kW,
30kW, 40kW
Węgiel kamienny
sortyment ekogroszek, maksymalny rozmiar ziaren 25mm, maksymalna wartość opałowa 28MJ/kg; zawartość wilgoci <10%; temperatura stapiania popiołu ≥1200-1300°C; zawartość miału maksymalnie do 20%


Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAKnieB. NIE
TEKLA
DRACO BIO

www.teklakotly.pl
Kocioł
15kW, 25kW,
35kW
Pelety

granulacja 6-8mm; długość 3,0-40mm; wartość opałowa 16,5-19 MJ/kg; wilgotność <10%; zawartość popiołu ≤0,7%
Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAKtakA. TAK
*15kW, 35kW

nieB. NIE
*25 kW
SAS
SOLID

www.sas.busko.pl
sas_solidKocioł
14kW, 19kW,
25kW, 36kW,
48kW
Węgiel kamienny
sortyment groszek energetyczny, płukany, typ 31.2; granulacja 5-25mm, wartość opałowa 25-29MJ/kg; zawartość popiołu 2-7%; zawartość siarki <0,6%; zawartość wilgoci <15%; temperatura stapiania popiołu ≥1200°C; spiekalność <5 max. 10; zawartość części lotnych 30-40%
Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAKnieB. NIE
RAKOCZY
CORTINA

rakoczy.pl
rakoczy_cortinaKocioł
22kW
Węgiel kamienny
sortyment groszek 31-2 płukany; klasa 26/05/06; granulacja 5-25mm
Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAKnieB. NIE
PEREKO
KSP PELET

www.pereko.pl
pereko_ksppeletKocioł
20kW
Pelety
wartość opałowa 17-19 MJ/kg, wilgotność 10%, granulacja 5-30 mm
Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAKnieB. NIE
KOŁTON
BIO PELLMAX

www.kolton.pl
kolton_biopellmaxKocioł
16kW, 20kW,
25kW, 32kW
Pelety
granulacja 6-8mm; długość 3,15-40mm; zawartość wilgoci mniejsza niż 10%
Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAKtakA. TAK
*32kW

nieB. NIE
*16kW, 20kW,
25kW
PEREKO
KSM

www.pereko.pl
pereko_ksmKocioł
22kW
Węgiel kamienny
sortyment groszek energetyczny z kl. 28/50/06 o granulacji 5-30 mm
Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAKnieB. NIE
METAL-FACH
SEG

www.metalfachtg.com.pl
MetalFach_SEGKocioł
14kW, 17kW,
28kW, 38kW,
50kW, 75kW
Węgiel kamienny
sortyment groszek o parametrach wg PN-82/G 97001-3; typ węgla : 31 lub 31,1; wartość opałowa: 26MJ/kg; wilgotność: ≤15%; zawartość popiołu: ≤10%; zawartość części lotnych: ≤28-48%; zawartość siarki: ≤0,6%; temperatura mięknienia popiołu: ≥1150°C; zdolność spiekania: <10; uziarnienie 5-32mm; udział podziarna (miału): <10%
Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAKnieB. NIE
DEFRO
SIGMA EKOPELL

www.defro.pl
defro_sigmaekopellKocioł
12kW, 16kW,
20kW
Pelety
wykonane zgodnie z PN-EN 14961-2:2011 klasa A1 o parametrach: średnica granulatu 6-8mm; długość granulatu 3,15-40mm; wartość opałowa 16,5-19,0MJ/kg; zawartość siarki maks. 0,03%; wilgotność maks. 10%; zapopielenie maks. 0,7%; gęstość nasypowa >600kg/m³
Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAKtakA. TAK
*20kW

nieB. NIE
*12kW, 16kW
KRATKI
NADIA 8
NADIA 10
NADIA 12
NADIA 13
NADIA 14
NADIA 14 BSP-G

kratki.com
Miejscowy
ogrzewacz
pomieszczeń
7kW, 10kW,
12kW, 13kW,
14kW, 14kW
Drewno
drzew liściastych (dąb, grab, jesion, buk) o wilgotności do 20%
Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAK
HEIZTECHNIK
MAXPELL GL

www.heiztechnik.pl
Kocioł
80kW, 100kW,
120kW, 150kW,
200kW, 240kW,
300kW, 370kW,
450kW
Pelety
wykonane zgodnie z DIN51731 o parametrach: średnica granulatu 6-8mm; wartość opałowa 17500-19500kJ/kg; wilgotność maks. 12%; maksymalna zawartość popiołu 1,5%


Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAKnieB. NIE
MCE
V7

www.kotlymce.pl
mce_v7Kocioł
20kW
Węgiel kamienny
sortyment groszek 31.2 płukany, klasy 26/05/06 sortymentu 0223/cc; granulacja 0-25mm; niskie pęcznienie (węgiel nie zlepia się w czasie spalania); zawartość części lotnych 28-40%; wilgotność mniejsza niż 15%; temperatura topnienia popiołu powyżej 1150°C
Wniosek
badania
Instrukcja
takA. TAKtakA. TAK

ELEKTROMET
EKO-PE COMPACT

www.elektromet.com.pl
elektromet_ekopecompactKocioł
18kW, 35kW
Pelety
spełniające kryteria wg DIN51731; średnica 6-8mm; max długość 32mm; gładka powierzchnia; gęstość 650-700kg/m³; wilgotność max 10%; zawartość popiołu max 0,5%; kaloryczność min. 17,5MJ/kg
Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAKnieB. NIE
GALMET
GALAXIA KWE

galmet.com.pl
galmet_galaxiakweKocioł
22kW
Węgiel kamienny
sortyment groszek SILESIAN; średnica 8-20mm; gęstość ≥600kg/m³; kaloryczność 28335MJ/kg; wilgotność 4,4%; zawartość popiołu 7,87%; zawartość siarki 0,4%; temperatura topnienia popiołu ≥1200°C; klasa paliwa A1 (zgodnie z normą EN 303-5)
Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAKtakA. TAK
KRZACZEK
SKP ECO

www.krzaczek.eu
Kocioł
18kW, 25kW,
35kW
Węgiel kamienny
sortyment ekogroszek; uziarnienie: 5-31 mm; wartość opałowa 27-28 MJ/kg; zawartość wilgoci<15 %; zawartość siarki <0,6 %; zawartość popiołu<7 %; zawartość części lotnych 28-40 %; temperatura mięknienia popiołem 1200°C; zdolność spiekania<5;

Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAKtakA. TAK
*18kW, 35kW

nieB. NIE
*25kW
METAL-FACH
SEG BIO

www.metalfachtg.com.pl
MetalFach_SEGBIOKocioł
14kW, 19kW,
25kW, 38kW,
50kW, 75kW,
100kW
Pelety
wykonane zgodnie z EN14961-2(C1)/ EN14961-3(C2), średnica: 6±1mm; 8±1mm; długość 3,15 ≤L ≤40; wilgotność ≤10%; zawartość popiołu ≤0,7%; wartość opałowa 16,5-19 MJ/kg; gęstość ≥60
Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAKnieB. NIE
HEIZTECHNIK
HT DASPELL GL

www.heiztechnik.pl
Kocioł
12kW, 17kW,
20kW, 30kW,
37kW, 50kW,
60kW
Pelety
wykonane zgodnie z DIN51731 o parametrach: średnica granulatu 6-8mm; wartość opałowa 17500-19500kJ/kg; wilgotność maks. 12%; maksymalna zawartość popiołu 1,5%
Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAKtakA. TAK
*12kW, 20kW,
37kW

nieB. NIE
*17kW, 30kW,
50kW, 60kW
DREW-MET
BIOTEC

www.kotlydrewmet.pl
Kocioł
14kW, 17kW,
20kW, 24kW,
28kW, 35kW
Pelety
wykonane zgodnie z normą PN-EN 14961-2:2011 klasa A1; średnica 6-8mm; długość 3,15-40mm; wartość opałowa 16,5-19 MJ/kg

Wniosek
badania
Instrukcja
takA. TAKtakA. TAK
*14kW, 24kW, 35kW, 20kW

nieB. NIE
*17kW, 28kW
TEKLA
DRACO VERSA

www.teklakotly.pl
Kocioł
17kW, 24kW
Węgiel kamienny
sortyment ekogroszek; granulacja: 5-25 mm; wartość opałowa min. 24 MJ/kg; zawartość wilgoci<10 %; zawartość siarki <1 %; zawartość popiołu<10 %; zdolność spiekania<20;

Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAKnieB. NIE
DEFRO
SIGMA UNI

www.defro.pl
defro_sigmauniKocioł
16kW, 20kW,
24kW, 36kW,
48kW
Węgiel kamienny
sortyment groszek energetyczny 31-2 płukany; granulacja 5-25mm; wartość opałowa 27-28MJ/kg; zawartość części lotnych 28%-40%; wilgotność <15%; temperatura mięknienia popiołu >1220°C; zawartość miału (granulacja ziarna poniżej 4mm) <5%; zawartość popiołu <7%; liczba Rogi <5 max. 10; niskie pęcznienie
Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAKnieB. NIE
DWOREK BIS
DWOREK TYTAN

www.dworekbis.pl
Kocioł
15,8 kW, 20kW,
25kW, 31,6kW
Węgiel kamienny
sortyment groszek typ, typ 31.2; granulacja 5-25mm; wartość opałowa 25-29 MJ/kg; zawartość części lotnych 30%-40%; wilgotność <15%; temperatura mięknienia popiołu ≥1220°C; zawartość popiołu 2-7%; spiekalność <5 max. 10; zawartość siarki <0,6%
Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAKnieB. NIE
TERMO-TECH
INTEGRA

www.termo-tech.net/
Kocioł
18kW, 22kW,
25kW, 28kW
Węgiel kamienny
sortyment groszek, typ 31.2; granulacja 5-25mm; wilgotność <11%


Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAKtakA. TAK
*18kW, 28kW

nieB. NIE
*22kW, 25kW
KRATKI
FRANEK 12

kratki.com
Miejscowy
ogrzewacz
pomieszczeń
12kW
Drewno
drzew liściastych (dąb, grab, jesion, buk) o wilgotności do 20%
Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAK
DEFRO
BIO SLIM

www.defro.pl
defro_bioslimKocioł
10kW, 15kW,
20kW
Pelety
wykonane zgodnie z PN-EN 14961-2:2011 klasa A1 o parametrach: średnica granulatu 6-8mm; długość granulatu 3,15-40mm; wartość opałowa 16,5-19,0MJ/kg; zawartość siarki maks. 0,03%; wilgotność maks. 10%; zapopielenie maks. 0,7%; gęstość nasypowa >600kg/m³
Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAKtakA. TAK
*10kW, 20kW

nieB. NIE
*15kW
KOSTRZEWA
EEI PELLETS

www.kostrzewa.com.pl
Kocioł
100kW, 150kW,
200kW, 285kW
Pelety
klasa A1; granulacja 6±1mm; długość 3,15-40mm; zawartość popiołu ≤0,7%; wilgotność ≤10%; wartość opałowa 16500-19000 kJ/kg; ciężar właściwy ≥600 kg/m³; temperatura topnienia popiołu powyżej 1200°C
Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAKtakA. TAK
KOŁTON
ECO MATIX

www.kolton.pl
kolton_ecomatixKocioł
19kW, 25kW,
30kW, 38kW
Węgiel kamienny
sortyment groszek energetyczny 31-2 płukany; klasa 26/05/06 wg PN-82/G-97001-3; granulacja 5-28mm; temperatura topnienia popiołu powyżej 1150°C
Wniosek
badania
Instrukcja
takA. TAKtakA. TAK
*19kW, 25kW

nieB. NIE
* 30kW,
38kW
DEFRO
SIGMA

www.defro.pl
defro_sigmaKocioł
24kW
Węgiel brunatny
sortyment groszek; granulacja 5-25mm; wartość opałowa 21-23MJ/kg; wilgotność <15%; zawartość miału (granulacja ziarna poniżej 4mm) <5%; zawartość popiołu <7%; zawartość siarki 0,6%; spiekalność 0-1%

wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAKtakA. TAK
CWD
SIGMA

www.cichewicz.pl
cwd_sigmaKocioł
23,2kW
Drewno
polana o wilgotności 15-20%, średnicy 10-20 cm i o długości 10-20cm; drewno drzew liściastych o dużej twardości
Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAKtakA. TAK
SAS
BIO EFEKT

www.sas.busko.pl
sas_bioefektKocioł
14kW, 17kW,
23kW, 29kW,
36kW, 42kW,
46kW
Pelety
granulat drewna wg EN 14961-2; średnica 6-8mm; długość 5-35mm; gęstość nasypowa ≥600kg/m³; wartość opałowa 16,5-19MJ/kg; ścieralność ≤2,5%; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość siarki ≤0,03%; zawartość azotu ≤0,3%; zawartość chloru ≤0,02%; zawartość wilgoci ≤12%
Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAKnieB. NIE
SERIGSTAD-ELEKTROMET
NES V

serigstad-energy.com
serigstadelektromet_nesvKocioł
17kW, 25kW,
34kW
Pelety
granulacja 6-8mm; zalecana wartość opałowa >18MJ/kg; zapopielenie max. 0,5%; wilgotność max. 10%

Węgiel kamienny
typ 31.2; granulacja 5-25mm; zalecana wartość opałowa >15MJ/kg; zapopielenie max. 10%; wilgotność max. 15%

Węgiel brunatny
granulacja 10-25mm; zalecana wartość opałowa >15MJ/kg; zapopielenie max. 10%; wilgotność max. 15%
Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAKtakA. TAK
*17kW, 34kW

nieB. NIE
*25kW
DREW-MET
MJ-EKONOMIK

www.kotlydrewmet.pl
Kocioł
14kW, 17kW,
20kW, 24kW,
28kW, 35kW
Węgiel kamienny
sortyment groszek energetyczny 31-2 płukany; wartość opałowa: 27-28MJ/kg; granulacja 5-25mm;
Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAKtakA. TAK
*14kW, 24kW, 20kW, 35kW

nieB. NIE
*17kW, 28kW
TANIEOGRZEWANIE.PL
COMPACT PEL-LET

www.tanieogrzewanie.pl
tanieogrzewaniepl_compactpelletKocioł
18,1kW
Pelety
średnica 6-8mm; długość 5-30mm (20% o długości do 45mm); maksymalna zawartość popiołu do 1%; maksymalna wilgotność 10%; wartość opałowa większa od 17,5 MJ/kg; znak jakościowy DIN Plus, A plus
Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAKtakA. TAK
KRATKI
KOZA K AB

kratki.com
Miejscowy
ogrzewacz
pomieszczeń
8kW
Drewno
drzew liściastych (dąb, grab, jesion, buk) o wilgotności do 20%
Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAK
HERZ
PELLETSTAR

www.herz.com.pl
Kocioł
12kW, 20kW,
30kW, 45kW,
60kW
Pelety

nie przetwarzane przemysłowo
zgodnie z ENplus, Swisspellet, DINplus lub ÖNORM M 7135 ewentualnie pellety zgodnie z
EN 14961-2 wg. specyfikacji: klasa własności A1, maksymalna zawartość pyłu w masie składowanego paliwa do 8%, wartość opałowa przy dostawie >4,6kWh/kg, gęstość usypowa BD przy dostawie >600kg/m³, wytrzymałość mechaniczna DU, EN
15210-1 przy dostawie, m-%: DU97.5 ≥97,5, średnica 6mm
Wniosek
Instrukcja
Badania
takA. TAKtakA. TAK
HEIZTECHNIK
HT EKO GL

www.heiztechnik.pl
Kocioł
15kW, 20kW,
30kW, 40kW
Węgiel kamienny
sortyment ekogroszek, maksymalny rozmiar ziaren 25mm, maksymalna wartość opałowa 28MJ/kg; zawartość wilgoci <10%; temperatura stapiania popiołu ≥ 1200 - 1300 °C; zawartość miału maksymalnie do 20%
Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAKnieB. NIE

Aktualizacja: 28/02/2017

Regulamin prowadzenia listy niskoemisyjnych urządzeń grzewczych – obowiązuje od 01.09.2016

Wniosek o wpis na listę niskoemisyjnych urządzeń grzewczych

 

Etykiety efektywności energetycznej

Od 1 kwietnia 2017 roku dostawcy kotłów na paliwa stałe będą zobligowani, by zadbać o ich oznaczenie etykietą efektywności energetycznej. Etykiety będą obowiązywać również dla zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne. Klasy energetyczne będą przypisywane na podstawie współczynnika efektywności energetycznej (EEI) kotła lub zestawu od najgorszej klasy G (EEI poniżej 30) do najlepszej klasy A+++ (EEI co najmniej 150). Współczynniki efektywności energetycznej wyznaczane są w oparciu o sprawność użytkową kotła przy zastosowaniu współczynników korygujących określonych w rozporządzeniu Komisji UE.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe i zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne

Etykiety dla kotłów na paliwa stałe

Emisja zanieczyszczeń

Kotły na paliwa stałe wprowadzane do obrotu i do użytkowania od 1 stycznia 2020 roku będą musiały spełniać wymogi sezonowej efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń określone w przepisach rozporządzenia Komisji UE. Wymagane wartości dla paliwa zalecanego lub innego dopuszczonego do stosowania to:

  • sezonowa efektywność energetyczna nie może być mniejsza niż 75% dla kotłów o znamionowej mocy cieplnej do 20 kW lub nie może być mniejsza niż 77% dla kotłów o znamionowej mocy cieplnej przekraczającej 20 kW;
  • emisje cząstek stałych (PM) nie mogą przekraczać 40 mg/m³ w przypadku kotłów z automatycznym podawaniem paliwa oraz 60 mg/m³ w przypadku kotłów z ręcznym podawaniem paliwa;
  • emisje organicznych związków gazowych (OGC) nie mogą przekraczać 20 mg/m³ w przypadku kotłów z automatycznym podawaniem paliwa oraz 30 mg/m³ w przypadku kotłów z ręcznym podawaniem paliwa;
  • emisje tlenku węgla (CO) nie mogą przekraczać 500 mg/m³ w przypadku kotłów z automatycznym podawaniem paliwa oraz 700 mg/m³ w przypadku kotłów z ręcznym podawaniem paliwa;
  • emisje tlenków azotu (NOx) nie mogą przekraczać 200 mg/m³ w przypadku kotłów na biomasę oraz 350 mg/m³ w przypadku kotłów na paliwa kopalne.

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe

Kocioł grzewczy opalany paliwem stałym z mechanicznym podawaniem paliwa, mający napęd jest “maszyną” w rozumieniu dyrektywy maszynowej 89/392/EEC i podlega ocenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami ustalonymi w dyrektywie i oznakowaniu znakiem CE. Kocioł musi zostać przebadany przez niezależną jednostkę badawczą, która posiada akredytację na badania kotłów zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012.

Opinia prawna w kwestii wymogów ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe

Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń na paliwa stałe (np. kominki, piece, kuchenki) wprowadzane do obrotu i do użytkowania od 1 stycznia 2022 roku będą musiały spełniać następujące wymogi sezonowej efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń określone w przepisach rozporządzenia Komisji UE:

  • sezonowa efektywność energetyczna nie może być niższa niż 79% dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących pelet, nie może być niższa niż 65% dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących inne paliwo niż pelet i dla kuchenek oraz nie może być niższa niż 30% dla ogrzewaczy z otwartą komorą spalania;
  • emisje cząstek stałych (PM) nie mogą przekraczać 20 mg/m³ dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących pelet, nie mogą przekraczać 40 mg/m³ dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących inne paliwo niż pelet i dla kuchenek oraz nie mogą przekraczać 50 mg/m³ dla ogrzewaczy z otwartą komorą spalania;
  • emisje organicznych związków gazowych (OGC) nie mogą przekraczać 60 mgC/m³ dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących pelet oraz nie mogą przekraczać 120 mgC/m³ dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących inne paliwo niż pelet, dla kuchenek i dla ogrzewaczy z otwartą komorą spalania;
  • emisje tlenku węgla (CO) nie mogą przekraczać 300 mg/m³ dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących pelet, nie mogą przekraczać 1500 mg/m³ dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących inne paliwo niż pelet i dla kuchenek oraz nie mogą przekraczać 2000 mg/m³ dla ogrzewaczy z otwartą komorą spalania;
  • emisje tlenków azotu (NOx) nie mogą przekraczać 200 mg/m³ dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania i kuchenek wykorzystujących biomasę oraz nie mogą przekraczać 300 mg/m³ dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania i kuchenek wykorzystujących węgiel i dla ogrzewaczy z otwartą komorą spalania;

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe

Wymagania ekoprojektu a norma PN-EN 303-5:2012

Wymagania ekoprojektu wprowadzają w stosunku do wymagań normy PN-EN 303-5:2012 konieczność weryfikacji sezonowej efektywności i emisji zanieczyszczeń, która uwzględnia pracę kotłów przy mniejszej mocy niż nominalna. Określają również maksymalną emisją tlenków azotu. O ile wymagania normy PN-EN 303-5:2012 były dobrowolne, wymagania ekoprojektu będą obowiązkowe dla wszystkich kotłów wprowadzanych do obrotu i do użytkowania od 1 stycznia 2020 r.

Porównanie wymagań klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012 oraz wymagań ekoprojektu określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. dla kotłów na paliwa stałe z automatycznym podawaniem paliwa.

Wymagania dla kotłów na paliwa stałe z automatycznym podawaniem paliwaKlasa 5 według normy PN-EN 303-5:2012Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 z 28 kwietnia 2015 r.
Sposób weryfikacji wymagań w zakresie efektywności i emisjiWymagania muszą być spełnione dla pracy kotła przy nominalnej mocy cieplnej, a w przypadku emisji CO i OGC także przy 30% nominalnej mocy cieplnejWymagania muszą być spełnione dla średniej ważonej wartości uzyskanych dla znamionowej mocy cieplnej (z wagą 0,15) i przy 30% znamionowej mocy cieplnej (z wagą 0,85).
Średnia ważona ustalana jest więc według wzoru Es = 0,85*Esp + 0,15*Esn, gdzie Esn to wartości uzyskane dla znamionowej mocy cieplnej a Esp to wartości uzyskane dla 30% znamionowej mocy cieplnej.
Efektywność energetycznaSprawność kotła:
od 87% do 89% (ustalana wg wzoru η = 87 + log Q, gdzie Q to moc cieplna kotła w kW)
Sezonowa efektywność energetyczna kotła:
75% dla kotłów o znamionowej mocy cieplnej do 20 kW
77% dla kotłów o znamionowej mocy cieplnej powyżej 20 kW
Emisja tlenku węgla (CO)Maksymalna emisja przy nominalnym obciążeniu kotła i przy 30% obciążenia nominalnego:
500 mg/m³
Emisja dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń:
500 mg/m³
Emisja organicznych związków gazowych (OGC)Maksymalna emisja przy nominalnym obciążeniu kotła i przy 30% obciążenia nominalnego:
20 mg/m³
Emisja dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń:
20 mg/m³
Emisja pyłu (PM)Maksymalna emisja przy nominalnym obciążeniu kotła:
40 mg/m³
Emisja dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń:
40 mg/m³
Emisja tlenków azotu (NOx) wyrażonych jako ekwiwalent dwutlenku azotu (NO₂)nie dotyczyEmisja dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń:
200 mg/m³ dla kotłów na biomasę
350 mg/m³ dla kotłów na paliwa kopalne

Wymagania programów dofinansowania

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wspierana jest wymiana starych palenisk na paliwa stałe na nowoczesne niskoemisyjne kotły i ogrzewacze pomieszczeń na biomasę (poddziałanie 4.4.1 i 4.4.2) i na węgiel (poddziałanie 4.4.3). Urządzenia muszą charakteryzować się minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. Oznacza to, że nie jest wystarczające spełnienie przez kocioł wymagań klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012, ale konieczne jest potwierdzenie spełnienia wymagań ekoprojektu.

Porównanie wymagań dla kotłów na paliwa stałe w ramach programów dofinansowania

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Małopolska w zdrowej atmosferze