Przygotowanie projektu

Program LIFE
Program LIFE jest odrębnym instrumentem finansowym Komisji Europejskiej, który nie wchodzi w zakres funduszy strukturalnych przyznanych poszczególnym państwom UE. Wnioski przyjmuje i ocenia bezpośrednio Dyrektoriat Generalny ds. Środowiska Komisji Europejskiej. Założeniem programu LIFE jest finansowanie działań nieinwestycyjnych, które mają służyć ochronie przyrody oraz wdrażaniu unijnych polityk i przepisów w zakresie ochrony środowiska.
Projekty zintegrowane LIFE zostały uruchomione po raz pierwszy w perspektywie finansowej 2014-2020 jako nowy instrument, którego ideą jest pełna i kompleksowa realizacja strategii poprawy jakości środowiska np. w obszarze powietrza, odpadów, gospodarki wodnej czy przyrody. Założeniem projektów zintegrowanych jest mobilizacja dodatkowych środków na rzecz rozwiązania konkretnego problemu środowiskowego poprzez przygotowanie i wspomaganie realizacji projektów inwestycyjnych finansowanych z innych środków unijnych i krajowych.

Przygotowanie projektu
Przygotowanie koncepcji projektu zintegrowanego LIFE służącego wdrażaniu Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego rozpoczęło się od spotkania 18 lutego 2014 r. w Bratysławie z przedstawicielami Komisji Europejskiej, Ministerstw Środowiska Czech, Słowacji i Polski oraz województw małopolskiego i śląskiego. W trakcie spotkania zaprezentowane zostały wstępne wytyczne i zasady dla projektów zintegrowanych oraz koncepcje poszczególnych partnerów na działania w ramach projektu.
Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą z 20 marca 2014 r. wyraził wolę realizacji projektu zintegrowanego LIFE w zakresie ochrony powietrza i przystąpiono do przygotowania niezbędnej dokumentacji projektu. W sierpniu 2014 r. zebrane zostały deklaracje gmin, które były zainteresowane przyłączeniem się do projektu. 10 września 2014 r. do Komisji Europejskiej zgłoszony został wniosek na realizację projektu pomocy technicznej, który miał pomóc w przygotowaniu pełnego wniosku aplikacyjnego na główny projekt, natomiast 15 października 2014 r. złożona została oficjalnie koncepcja projektu zintegrowanego dla Małopolski. Komisja Europejska w grudniu 2014 r. zaakceptowała przedstawioną koncepcję projektu zintegrowanego LIFE służącego wdrażaniu Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego oraz przyznała dofinansowanie w wysokości 48 tys. euro na przygotowanie pełnego i szczegółowego wniosku dla projektu zintegrowanego.
W okresie styczeń-luty 2015 r. w oparciu o spotkania z partnerami, zlecenia zewnętrzne na opracowanie koncepcji funkcjonowania Eko-doradców oraz modelowania jakości powietrza w wysokiej rozdzielczości dla Krakowa i regionu, przygotowany został szczegółowy opis zaplanowanych działań wraz z budżetem na ich realizację. 28 lutego 2015 r. wniosek trafił do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i otrzymał promesę dotacji w wysokości ponad 20 mln zł. 14 kwietnia 2015 r. wniosek Województwa Małopolskiego został złożony do Komisji Europejskiej.
23 września 2015 r. Komisja Europejska zakończyła ocenę wniosku uznając go za najlepszy z 39 wniosków zgłoszonych z całej Unii Europejskiej oraz umożliwiła jego realizację od 1 października 2015 r. Umowa między Województwem Małopolskim a Komisją Europejską na realizację projektu została podpisana w grudniu 2015 r.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Małopolska w zdrowej atmosferze