Sprawozdania z realizacji POP

System sprawozdawczy w zakresie monitorowania postępów realizacji celów Programu ochrony powietrza obejmuje wszystkie gminy i powiaty w województwie małopolskim. Jednostki samorządu terytorialnego powinny w sprawozdaniach uwzględniać dane jednostek im podległych. Sprawozdanie należy przekazać do Marszałka Województwa Małopolskiego w terminie do 31 marca roku następnego po roku sprawozdawczym, wyłącznie w wersji elektronicznej na adres e-mail powietrze@umwm.pl na formularzu zamieszczonym poniżej:

Wzór sprawozdania z realizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

Sprawozdanie w zakresie działań związanych z redukcją emisji powierzchniowej powinno obejmować wszystkie działania ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym Programu, które są realizowane dzięki stworzeniu systemu zachęt finansowych do wymiany systemów grzewczych w ramach programów ograniczania niskiej emisji, a także inne prowadzone w obiektach użyteczności publicznej, a mające na celu zmniejszenie emisji z procesów spalania w źródłach o małej mocy.

Najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu sprawozdań

 

Podsumowanie sprawozdań w zakresie realizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Małopolska
Małopolska w zdrowej atmosferze