Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla miasta Tarnowa, miasta Nowego Sącza, powiatu brzeskiego, powiatu dąbrowskiego, powiatu gorlickiego, powiatu nowosądeckiego, powiatu nowotarskiego, powiatu suskiego, powiatu tarnowskiego, powiatu wadowickiego

Więcej informacji:

website facebook 
Kliknij, by zmienić powiat, dla którego otrzymujesz ostrzeżenia