Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla miasta Krakowa, miasta Nowego Sącza, powiatu chrzanowskiego, powiatu krakowskiego, powiatu miechowskiego, powiatu myślenickiego, powiatu nowotarskiego, powiatu oświęcimskiego, powiatu proszowickiego, powiatu suskiego, powiatu tatrzańskiego, powiatu wadowickiego, powiatu wielickiego

Więcej informacji:

website facebook 
Kliknij, by zmienić powiat, dla którego otrzymujesz ostrzeżenia