Kraków

1

stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza dla Krakowa

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

Działania ochronne:

Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze, powinny podjąć następujące środki ostrożności:

 • ograniczyć długotrwałe przebywanie na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń,

 • unikać wietrzenia pomieszczeń w trakcie wysokich poziomów zanieczyszczenia,

 • ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu lub czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń,

 • osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy,

 • śledzić informacje na stronie powietrze.malopolska.pl/prognozy, na stronie monitoring.krakow.pios.gov.pl oraz na stronie muw.pl w zakładce "Komunikaty dot. powietrza" o aktualnie występujących poziomach zanieczyszczenia powietrza.


Jednostki oświatowe (szkoły, przedszkola, żłobki) oraz opiekuńcze powinny ograniczyć długotrwałe przebywanie podopiecznych na otwartej przestrzeni dla uniknięcia narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń.

Działania operacyjne:

Apeluje się do mieszkańców obszaru o:

 • do osób spalających węgiel lub drewno o tymczasowe zastosowanie innego dostępnego źródła ciepła np.: elektrycznego lub gazowego, a jeżeli nie jest to możliwe, zastosowanie lepszego jakościowo paliwa (węgla o zawartości popiołu poniżej 15% oraz kaloryczności co najmniej 21 MJ/kg lub drewna o wilgotności poniżej 15%).

 • zaprzestanie palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania.

 • podróżowanie komunikacją zbiorową lub korzystanie z wspólnych dojazdów zamiast indywidualnych podróży samochodem, a na krótkich odcinkach przemieszczanie się pieszo lub rowerem.

 • ograniczenie rozpalania ognisk i używania dmuchaw do liści.


Władze gmin powinny podjąć kontrole w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów oraz zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi.

W przypadku temperatury powietrza powyżej 5°C, Policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego powinny prowadzić kontrole jakości spalin w ruchu ulicznym.


Prognoza jakości powietrza dla obszaru

Miasto
Dzisiaj
Poniedziałek
2018-10-15
Jutro
Wtorek
2018-10-16
Pojutrze
Środa
2018-10-17

Kraków


umiarkowana
PM10
dobra
Ozon
umiarkowana

umiarkowana

umiarkowana


Wczorajsze uśrednione pomiary jakości powietrza

KrakówPM10: 61 µg/m³Ozon: 24 µg/m³

TarnówPM10: 35 µg/m³Ozon: 54 µg/m³

Nowy SączPM10: 39 µg/m³

Nowy TargPM10: 40 µg/m³

SkawinaPM10: 52 µg/m³

Sucha BeskidzkaPM10: 43 µg/m³

TrzebiniaPM10: 40 µg/m³Ozon: 60 µg/m³

ZakopanePM10: 21 µg/m³Ozon: 27 µg/m³

KaszówOzon: 30 µg/m³

SzarówOzon: 30 µg/m³

SzymbarkOzon: 56 µg/m³

Małopolska północna

1

stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza dla Małopolski północnej

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

Działania ochronne:

Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze, powinny podjąć następujące środki ostrożności:

 • ograniczyć długotrwałe przebywanie na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń,

 • unikać wietrzenia pomieszczeń w trakcie wysokich poziomów zanieczyszczenia,

 • ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu lub czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń,

 • osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy,

 • śledzić informacje na stronie powietrze.malopolska.pl/prognozy, na stronie monitoring.krakow.pios.gov.pl oraz na stronie muw.pl w zakładce "Komunikaty dot. powietrza" o aktualnie występujących poziomach zanieczyszczenia powietrza.


Jednostki oświatowe (szkoły, przedszkola, żłobki) oraz opiekuńcze powinny ograniczyć długotrwałe przebywanie podopiecznych na otwartej przestrzeni dla uniknięcia narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń.

Działania operacyjne:

Apeluje się do mieszkańców obszaru o:

 • do osób spalających węgiel lub drewno o tymczasowe zastosowanie innego dostępnego źródła ciepła np.: elektrycznego lub gazowego, a jeżeli nie jest to możliwe, zastosowanie lepszego jakościowo paliwa (węgla o zawartości popiołu poniżej 15% oraz kaloryczności co najmniej 21 MJ/kg lub drewna o wilgotności poniżej 15%).

 • zaprzestanie palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania.

 • podróżowanie komunikacją zbiorową lub korzystanie z wspólnych dojazdów zamiast indywidualnych podróży samochodem, a na krótkich odcinkach przemieszczanie się pieszo lub rowerem.

 • ograniczenie rozpalania ognisk i używania dmuchaw do liści.


Władze gmin powinny podjąć kontrole w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów oraz zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi.

W przypadku temperatury powietrza powyżej 5°C, Policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego powinny prowadzić kontrole jakości spalin w ruchu ulicznym.


Prognoza jakości powietrza dla obszaru

Miasto
Dzisiaj
Poniedziałek
2018-10-15
Jutro
Wtorek
2018-10-16
Pojutrze
Środa
2018-10-17


Wczorajsze uśrednione pomiary jakości powietrza

KrakówPM10: 61 µg/m³Ozon: 24 µg/m³

TarnówPM10: 35 µg/m³Ozon: 54 µg/m³

Nowy SączPM10: 39 µg/m³

Nowy TargPM10: 40 µg/m³

SkawinaPM10: 52 µg/m³

Sucha BeskidzkaPM10: 43 µg/m³

TrzebiniaPM10: 40 µg/m³Ozon: 60 µg/m³

ZakopanePM10: 21 µg/m³Ozon: 27 µg/m³

KaszówOzon: 30 µg/m³

SzarówOzon: 30 µg/m³

SzymbarkOzon: 56 µg/m³