Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Działania w zakresie wymiany starych kotłów i pieców

 • inwestycje polegające na wymianie starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe, na źródła ciepła wykorzystujące biomasę, paliwa gazowe lub odnawialne źródła energii (OZE), wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania,
 • inwestycje polegające na wymianie starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe, na źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe lub odnawialne źródła energii (OZE), wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania,
 • inwestycje polegające na podłączeniu do sieci ciepłowniczej.

Warunki finansowe:

 • Maksymalny całkowity poziom dofinansowania projektu wynosi 98,5%, z zastrzeżeniem projektów generujących dochód, objętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis.

Sprawdź szczegóły na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego:

Poddziałanie 4.4.2. Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR
Poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR
Nowy nabór wniosków w ramach działania 4.4.2

Działania w zakresie odnawialnych źródeł energii

 • wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych,
 • wytwarzanie energii cieplnej ze źródeł odnawialnych,
 • wytwarzanie energii w ramach wysokosprawnej kogeneracji ze źródeł odnawialnych,
 • projekty kompleksowe wykorzystujące OZE do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej.

Warunki finansowe:

 • maksymalny całkowity poziom dofinansowania projektu wynosi 60%, z zastrzeżeniem projektów objętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis.

Sprawdź szczegóły na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego:

Poddziałanie 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych

Punkty informacyjne

Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków, tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941 e-mail: fem@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (032) 627 23 10, (032) 627 23 11, fax. (032) 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 442 25 78, (018) 442 25 79, fax. (018) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 540 90 32, tel./fax.: (018) 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (014) 628 88 12, (014) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
Aktualizacja: 2019-03-11