Low-emission solid fuel heating devices

List of low-emission solid-fuel heating devices meeting ecodesign requirements

The list includes the reported heating devices – boilers and local room heaters that meet the ecodesign requirements for energy efficiency and emissions specified in Commission Regulation (EU) 2015/1189 or Commission Regulation (EU) 2015/1185.

Regulations for keeping the list of low-emission heating devices – effective from 01.03.2017

Application for the entry into the list of low-emission heating devices

Nazwa urządzeniaGrafikaRodzaj i moc znamionowaPaliwoDokumenty
KRATKI
KOZA K AB
KOZA AB 2

kratki.com
Miejscowy ogrzewacz
pomieszczeń

8kW, 10kW
Drewno

drzew liściastych (dąb, grab, jesion, buk) o wilgotności do 20%

Wniosek
Badania
Instrukcja
EKOGREN
EG PELLET

www.ekogren.pl
Kocioł

10kW, 15kW, 25kW,
40kW
Pelety

średnica 5-8mm; wartość opałowa 17,5-19,5 MJ/kg; wilgotność maksymalnie 12%; zawartość popiołu maksymalnie 1,50%; gęstość 1-1,4kg/m³

Wniosek
Badania
Instrukcja
DEFRO
SIGMA BR

www.defro.pl
Kocioł

24kW
Węgiel brunatny

sortyment groszek; granulacja 5-25mm; wartość opałowa >12,5 MJ/kg; wilgotność <20%; zawartość popiołu 5-20%; zawartość części lotnych 40-50 %;

Wniosek
Badania
Instrukcja
HEIZTECHNIK
HT DASPELL LUXGL

www.heiztechnik.pl
Kocioł

12kW, 20kW
Pelety

wykonane zgodnie z DIN51731 o parametrach: średnica granulatu 6-8mm; wartość opałowa 17500-19500kJ/kg; wilgotność maks. 12%; maksymalna zawartość popiołu 1,5%

Wniosek
Badania
Instrukcja
EKO-HURT
KOVERT

www.eko-hurt.pl/
Kocioł

25kW
Węgiel kamienny

wartość opałowa >28 MJ/kg, wilgotność ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
EKOCENTR
PROSAT WE

www.prosat.pl
Kocioł

15kW, 25kW, 48kW
Węgiel kamienny

wartość opałowa >28 MJ/kg, wilgotność ≤11%, zawartość części lotnych 15%-30%, zawartość popiołu 2-7%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
DEFRO
EKOPELL MAX

www.defro.pl
Kocioł

75kW, 300kW
Pelety

wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
SERIGSTAD-ELEKTROMET
NES

serigstad-energy.com
Kocioł

25kW
Pelety

wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
CEBUD
PPA350

www.cebud.eu
Miejscowy ogrzewacz
pomieszczeń

15,5kW
Drewno opałowe

wilgotność <20%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
METAL-FACH
SMART BIO EFFECT

www.metalfachtg.com.pl
Kocioł

16kW, 20kW, 25kW, 30kW
Pelety

wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
RAKOCZY
CORTINA CARBO

rakoczy.pl
Kocioł

14kW
Węgiel kamienny

wartość opałowa >28 MJ/kg, wilgotność ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
HEIZTECHNIK
Q EKO GL

www.heiztechnik.pl
Kocioł

15kW, 20kW, 24kW, 60kW
Węgiel kamienny

wartość opałowa >28 MJ/kg, wilgotność ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
KOSTRZEWA
EEI PELLETS

www.kostrzewa.com.pl
Kocioł

50kW, 75kW, 100kW,
150kW, 200kW, 285kW
Pelety

klasa A1; granulacja 6±1mm; długość 3,15-40mm; zawartość popiołu ≤0,7%; wilgotność ≤10%; wartość opałowa 16500-19000 kJ/kg; ciężar właściwy ≥600 kg/m³; temperatura topnienia popiołu powyżej 1200°C

Wniosek
Badania
Instrukcja
KOŁTON
BIO PELLMAX

www.kolton.pl
Kocioł

32kW
Pelety

wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
BUDMET
FOREST

www.budmetnocon.pl/

Kocioł

15kW, 25kW, 50kW
Pelety

wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
SAS
BIO SOLID

www.sas.busko.pl
Kocioł

72kW, 100kW, 125kW, 150kW, 200kW
Pelety

wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
EKOCENTR
WYGODA ECO

www.kotlyzar.pl/pl
Kocioł

15kW, 25kW, 48kW
Węgiel kamienny

wartość opałowa >28 MJ/kg, wilgotność ≤11%, zawartość części lotnych 15%-30%, zawartość popiołu 2-7%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
SAS
BIO EFEKT

www.sas.busko.pl
Kocioł

14kW, 17kW,
23kW, 29kW,
36kW, 42kW,
46kW
Pelety

średnica 6-8mm; długość 5-35mm; gęstość nasypowa ≥600kg/m³; wartość opałowa >17 MJ/kg; ścieralność ≤2,5%; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość siarki ≤0,03%; zawartość azotu ≤0,3%; zawartość chloru ≤0,02%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
MCE
V7

www.kotlymce.pl
Kocioł

20kW
Węgiel kamienny

sortyment groszek 31.2 płukany, klasy 26/05/06 sortymentu 0223/cc; granulacja 0-25mm; niskie pęcznienie (węgiel nie zlepia się w czasie spalania); zawartość części lotnych 28-40%; wilgotność mniejsza niż 15%; temperatura topnienia popiołu powyżej 1150°C

Wniosek
Badania
Instrukcja
KOMIZ
SZTOKER+

www.komiz.pl
Kocioł

12kW, 18kW, 24kW
Węgiel kamienny

sortyment groszek energetyczny; granulacja 5-25mm, wartość opałowa > 28 MJ/kg; zawartość popiołu 2-7%; zawartość siarki <0,6%; zawartość wilgoci ≤ 11%; temperatura stapiania popiołu ≥1200°C; spiekalność <5 ; zawartość części lotnych 30-40%

Wniosek
Badania
Instrukcja
TEKLA
DRACO BIO

www.teklakotly.pl
Kocioł

15kW, 35kW
Pelety

wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
HKS LAZAR
GRANT

www.hkslazar.pl
hkslazar_grantKocioł

20kW
Węgiel brunatny

wartość opałowa >12,5MJ/kg, wilgotność ≤20%, zawartość części lotnych 40%-50%, zawartość popiołu 5-20%;


Pelety

wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
NIBE-BIAWAR
PELLUX 200 Touch

www.biawar.com.pl
Kocioł

20kW
Pelety

wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
EKOGREN
EG PELLET MINI REVO

www.ekogren.pl
Kocioł

16kW, 24kW, 32kW, 45kW
Pelety

wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
SAS
SOLID

www.sas.busko.pl
Kocioł

72kW, 100kW, 125kW, 150kW, 200kW
Węgiel kamienny

typ a1; wartość opałowa >28 MJ/kg, wilgotność ≤11%, zawartość części lotnych 15%-30%, zawartość popiołu 2-7%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
SAS
EFEKT

www.sas.busko.pl
Kocioł

14kW, 17kW,
23kW,29kW
Węgiel kamienny

sortyment groszek energetyczny; granulacja 5-25mm, wartość opałowa (w stanie suchym) > 28 MJ/kg; zawartość popiołu 2-7%; zawartość siarki <0,6%; zawartość wilgoci ≤ 11%; temperatura stapiania popiołu ≥1200°C; spiekalność <5 max. 10; zawartość części lotnych 30-40%

Wniosek
Badania
Instrukcja
KLIMOSZ
KLIMOSZ LE 30

www.klimosz.pl
Kocioł

30kW

Węgiel kamienny

typ a1; wartość opałowa >28 MJ/kg, wilgotność ≤11%, zawartość części lotnych 15%-30%, zawartość popiołu 2-7%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
SAS
SOLID

www.sas.busko.pl
Kocioł

14kW, 19kW,
25kW, 36kW,
48kW,
Węgiel kamienny

wartość opałowa >28 MJ/kg, wilgotność ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
SAS
ECO-PELL

www.sas.busko.pl
Kocioł

100kW, 200kW, 300kW
Pelety

wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%


Węgiel kamienny

wartość opałowa >28 MJ/kg, wilgotność ≤11%, zawartość części lotnych 30%-40%, zawartość popiołu 2-7%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
HEIZTECHNIK
RED DASPELL GL

www.heiztechnik.pl
Kocioł

12kW, 20kW, 37kW, 60kW
Pelety

wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
HEIZTECHNIK
RED EKO GL

www.heiztechnik.pl
Kocioł

15kW, 20kW, 24kW, 60kW

Węgiel kamienny

wartość opałowa >28 MJ/kg, wilgotność ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
HEIZTECHNIK
RED DASPELL LUX GL

www.heiztechnik.pl
Kocioł

12kW, 20kW
Pelety

wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
KOTŁOSPAW
KOVERT

www.kotlospaw.pl
Kocioł

25kW
Węgiel kamienny

wartość opałowa >28 MJ/kg, wilgotność ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
PROSAT
ORLINGO 200

www.kotly.com
Kocioł

25kW
Drewno opałowe

wilgotność <20%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
OGNIWO
EKO PLUS M

www.ogniwobiecz.com.pl
Kocioł

14kW, 20kW, 26kW
Węgiel kamienny

wartość opałowa >28 MJ/kg, wilgotność ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;

Wniosek
BadaniaInstrukcja
TERMO-TECH
INTEGRA

www.kotlyco.pl
Kocioł

12kW, 18kW, 22kW, 25kW, 28kW
Węgiel brunatny

wartość opałowa >12,5MJ/kg, wilgotność ≤20%, zawartość części lotnych 40%-50%, zawartość popiołu 5-20%;


Węgiel kamienny

typ a1; wartość opałowa >28 MJ/kg, wilgotność ≤11%, zawartość części lotnych 15%-30%, zawartość popiołu 2-7%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
DEFRO
SIGMA EKOPELL

www.defro.pl
defro_sigmaekopellKocioł

20kW
Pelety

średnica granulatu 6-8mm; długość granulatu 3,15-40mm; wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość siarki maks. 0,03%; wilgotność ≤ 12%; zapopielenie ≤ 0,5%; gęstość nasypowa >600kg/m³

Wniosek
Badania
Instrukcja
KOTŁOBUD
COMPACT PELLETS

www.kotlobud.pl
Kocioł

19kW, 34kW
Pelety

wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
DEFRO
DELTA EKOPELL

www.defro.pl
Kocioł

10kW, 15kW, 20kW
Pelety

wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
LECHMA
PP 500 GREEN SB
PL 500 GREEN SB

www.lechma.com.pl
Miejscowy ogrzewacz pomieszczeń

8,5kW, 13,5kW
Drewno opałowe

wilgotność <20%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
KRATKI
MB 100
MB 120

kratki.com
Miejscowy ogrzewacz pomieszczeń

14kW, 22kW
Drewno

drzew liściastych (dąb, grab, jesion, buk) o wilgotności do 20%

Wniosek
Badania
Instrukcja
PROTECH
PIK

www.protech-wkg.pl
Kocioł

14kW, 28kW
Pelety

wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
PROSAT
ORLAN SUPER

www.kotly.com
Kocioł

25kW
Drewno opałowe

wilgotność <20%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
UNIROL
DRAGON 2B

www.unico-kominki.com
Miejscowy ogrzewacz pomieszczeń

13,1kW
Drewno opałowe

wilgotność <20%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
DEFRO
EKOMAX

www.defro.pl
Kocioł

75kW, 150kW, 300kW
Węgiel kamienny

wartość opałowa >28 MJ/kg, wilgotność ≤11%, zawartość popiołu 2-7%; zawartość części lotnych 15-30%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
GALMET
GENESIS PLUS

www.galmet.com.pl
Kocioł

10kW, 20kW
Pelety

wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
NIBE-BIAWAR
PELLUX 100

www.biawar.com.pl
Kocioł

20kW
Pelety

wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
PROTECH
EPV 25

www.protech-wkg.pl


Kocioł

25kW
Węgiel kamienny

wartość opałowa >28 MJ/kg, wilgotność ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
KLIMOSZ
KLIMOSZ LE 20

www.klimosz.pl
Kocioł

20kW
Węgiel brunatny

wartość opałowa >12,5MJ/kg, wilgotność ≤20%, zawartość części lotnych 40%-60%, zawartość popiołu 5-20%;


Węgiel kamienny

typ a1; wartość opałowa >28 MJ/kg, wilgotność ≤11%, zawartość części lotnych 15%-30%, zawartość popiołu 2-7%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
INTERCON
DOR N AUTOMAT PELLET


www.intercon.com.pl
Kocioł

15kW, 25kW
Pelety

wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
HERZ
PELLETSTAR

www.herz.com.pl
Kocioł

12kW, 20kW, 30kW,
45kW, 60kW
Pelety

nie przetwarzane przemysłowo
zgodnie z ENplus, Swisspellet, DINplus lub ÖNORM M 7135 ewentualnie pellety zgodnie z
EN 14961-2 wg. specyfikacji: klasa własności A1, maksymalna zawartość pyłu w masie składowanego paliwa do 8%, wartość opałowa przy dostawie >4,6kWh/kg, gęstość usypowa BD przy dostawie >600kg/m³, wytrzymałość mechaniczna DU, EN
15210-1 przy dostawie, m-%: DU97.5 ≥97,5, średnica 6mm

Wniosek
Instrukcja
Badania
UNIROL
DRAGON 4/16

www.unico-kominki.com
Miejscowy ogrzewacz pomieszczeń

15,5kW
Drewno opałowe

wilgotność <20%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
TEKLA
DRACO BIO COMPACT

www.teklakotly.pl

Kocioł

12kW, 18kW
Pelety

granulacja 6-8mm; długość 3,0-40mm; wartość opałowa 16,5-19 MJ/kg; wilgotność <10%; zawartość popiołu ≤0,7%

Wniosek
Badania
Instrukcja
HAJDUK
PRISMA M:
MH, MR, MRH,
MDRH, 1VM, 1VMH

www.hajduk.eu
Miejscowy ogrzewacz
pomieszczeń

8,8kW
Drewno

drewno liściaste; wilgotność <20%

Wniosek
Badania
Instrukcja
SAS
BIO COMPACT

www.sas.busko.pl
Kocioł

10kW, 12kW
Pelety

wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
DEFRO
EKO SLIM

www.defro.pl
Kocioł

10kW, 15kW, 20kW
Pelety

wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
METAL-FACH
SMART EKO CARBON

www.metalfachtg.com.pl
Kocioł

16kW, 20kW, 25kW, 30kW
Węgiel kamienny

wartość opałowa >28 MJ/kg, wilgotność ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
NOWAPOL
ATMOS DC 25 S
ATMOS DC 30 SX


www.intercon.com.pl
Kocioł

25kW
Drewno opałowe

wilgotność <20%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
KAMEN
PERFEKT BIO

www.kamen.com.pl/
Kocioł

11kW, 20kW
Pelety

wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
EKOCENTR
OPAL ECO

www.onninen.pl
Kocioł

15kW, 25kW, 48kW
Węgiel kamienny

wartość opałowa >28 MJ/kg, wilgotność ≤11%, zawartość części lotnych 15%-30%, zawartość popiołu 2-7%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
TANIEOGRZEWANIE.PL
COMPACT PEL-LET

www.tanieogrzewanie.pl/
Kocioł

18,1kW
Pelety

wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
ELEKTROMET
EKO-KWP V

www.elektromet.com.pl
elektromet_ekokwpvKocioł

17kW, 34kW
węgiel kamienny

eko-groszek; granulacja 5-25 mm; wartość opałowa >28MJ/kg; zapopielenie 2-7 %; wilgotność ≤ 11%


węgiel brunatny

ekogroszek; granulacja 10-25mm; wartość opałowa >19 MJ/kg; zapopielenie 5-10 %; wilgotność ≤ 15%


Pelety

granulacja 6-8mm; wartość opałowa >17 MJ/kg; zapopielenie max. 0,5%; wilgotność ≤ 12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
KOSTRZEWA
EEI PELLETS

www.kostrzewa.com.pl
Kocioł

16kW, 24kW, 32kW
Pelety

klasa A1; granulacja 6±1mm; długość 3,15-40mm; zawartość popiołu ≤0,7%; wilgotność ≤10%; wartość opałowa 16500-19000 kJ/kg; ciężar właściwy ≥600 kg/m³; temperatura topnienia popiołu powyżej 1200°C

Wniosek
Badania
Instrukcja
KRATKI
MB-M
MB-Z
MB-O
MB-A


kratki.com
Miejscowy ogrzewacz
pomieszczeń

10kW, 13kW, 15kW,
17kW
Drewno

drzew liściastych (dąb, grab, jesion, buk) o wilgotności do 20%

Wniosek
Badania
Instrukcja
IWONA PELLETS
ALEX AIR ECO

www.iwonapellets.pl
Miejscowy ogrzewacz
pomieszczeń

10kW
Pelety

wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
SERIGSTAD-ELEKTROMET
NES V

serigstad-energy.com
serigstadelektromet_nesvKocioł

17kW, 34kW
Pelety

wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%


Węgiel kamienny

typu 31.2, wartość opałowa > 28 MJ/kg; zawartość popiołu 2-7%; zawartość wilgoci ≤ 11%; zawartość części lotnych > 15%


Węgiel brunatny

wartość opałowa >12,5MJ/kg, wilgotność ≤20%, zawartość popiołu 5-20%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
RAKOCZY STAL
CORTINA PELLET

rakoczy.pl
Kocioł

14kW, 28kW
Pelety

wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
KRATKI
NADIA 8
NADIA 10
NADIA 12
NADIA 13
NADIA 14
NADIA 14 BSP-G

kratki.com
Miejscowy ogrzewacz
pomieszczeń

7kW, 10kW, 12kW,
13kW, 14kW, 14kW
Drewno

drzew liściastych (dąb, grab, jesion, buk) o wilgotności do 20%

Wniosek
Badania
Instrukcja
ELEKTROMET
EKO-KWP MDP

www.elektromet.com.pl
Kocioł

15kW, 25kW
Pelety

granulacja 6-8 mm; wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
DEFRO
BIO SLIM

www.defro.pl
Kocioł

10kW, 15kW, 20kW
Pelety

średnica granulatu 6-8mm; długość granulatu 3,15-40mm; wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość siarki maks. 0,03%; wilgotność ≤ 12%; zapopielenie ≤ 0,5%; gęstość nasypowa >600kg/m³

Wniosek
Badania
Instrukcja
HEIZTECHNIK
HT EKO GL

www.heiztechnik.pl
Kocioł

15kW, 20kW, 24kW
Węgiel kamienny

wartość opałowa >28 MJ/kg, wilgotność ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
NOWAPOL
ATMOS DC 32 GS


www.intercon.com.pl
Kocioł

32kW
Drewno opałowe

wilgotność <20%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
MPM
BIO-PELL

www.mpm-kotly.pl
Kocioł

19kW
Pelety

wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
GREEN ECO
PRESTIGE VR3


www.kotly-greeneco.pl/
Kocioł

25kW
Węgiel kamienny

wartość opałowa >28 MJ/kg, wilgotność ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
DEFRO
SMART EKOPELL

www.defro.pl
Kocioł

24kW
Pelety

wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
UNIROL
NEMO 2B TOPECO
NEMO 4/24 TOPECO

www.unico-kominki.com
Miejscowy ogrzewacz pomieszczeń

15kW
11,3kW
Drewno opałowe

wilgotność <20%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
IWONA PELLETS
ALEX AQUA ECO

www.iwonapellets.pl
Miejscowy ogrzewacz
pomieszczeń

13kW
Pelety

wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
DEFRO
HG

www.defro.pl
Kocioł

23kW
Drewno opałowe

paliwo biogeniczne – A; wartość opałowa > 17 MJ/kg; wilgotność 12-20%; zawartość popiołu ≤ 1%

Wniosek
Badania
Instrukcja
KOSTRZEWA
EEI PELLETS

www.kostrzewa.com.pl
Kocioł

12kW, 21kW
Pelety

klasa C1; wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
CEBUD
PPA550

www.cebud.eu
Miejscowy ogrzewacz
pomieszczeń

24kW
Drewno opałowe

wilgotność <20%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
CWD
BIOWARMER

www.cichewicz.pl
Kocioł

60kW
Zrębka

wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤1,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
SAS
BIO SOLID

www.sas.busko.pl
Kocioł

14kW, 19kW,
25kW, 36kW,
48kW
Pelety

średnica 6-8mm; długość 5-35mm; gęstość nasypowa ≥600kg/m³; wartość opałowa >17 MJ/kg; ścieralność ≤2,5%; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość siarki ≤0,03%; zawartość azotu ≤0,3%; zawartość chloru ≤0,02%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
TERMO-TECH
ECO DUO PLUS 5

www.kotlyco.pl
Kocioł

14kW, 22kW
Węgiel kamienny

typ a1; wartość opałowa >28 MJ/kg, wilgotność ≤11%, zawartość części lotnych 15%-30%, zawartość popiołu 2-7%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
ENVO
KSP

www.grupaenvo.pl
Kocioł

20kW

Pelety

wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
HEIZTECHNIK
MAXPELL GL

www.heiztechnik.pl
Kocioł

120kW, 240kW, 450kW
Pelety

wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%


Wniosek
Badania
Instrukcja
KRATKI
MBZ 13 PW

kratki.com
Miejscowy ogrzewacz pomieszczeń

13kW
Drewno

drzew liściastych (dąb, grab, jesion, buk) o wilgotności do 20%

Wniosek
Badania
Instrukcja
EKOCENTR
WEBERMAN

www.kotlyzar.pl/pl
Kocioł

15kW
Węgiel kamienny

sortyment groszek typ 31 lub 31.1; wartość opałowa >28 MJ/kg, wilgotność ≤11%, zawartość części lotnych 15%-30%, zawartość popiołu 2-7%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
CWD
SIGMA

www.cichewicz.pl
Kocioł

23,2kW
Drewno opałowe

wilgotność <20%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
CEBUD
PPA250

www.cebud.eu
Miejscowy ogrzewacz
pomieszczeń

12,5kW
Drewno opałowe

wilgotność <20%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
KRATKI
LUCY 12
LUCY 16

kratki.com
Miejscowy ogrzewacz pomieszczeń

12kW, 16kW
Drewno

drzew liściastych (dąb, grab, jesion, buk) o wilgotności do 20%

Wniosek
Badania
Instrukcja
HEIZTECHNIK
HT DASPELL GL

www.heiztechnik.pl
Kocioł

12kW, 20kW, 37kW, 60kW
Pelety

wykonane zgodnie z DIN51731 o parametrach: średnica granulatu 6-8mm; wartość opałowa 17500-19500kJ/kg; wilgotność maks. 12%; maksymalna zawartość popiołu 1,5%

Wniosek
Badania
Instrukcja
KRATKI
LUCY 12 PW
LUCY 16 PW
LUCY 20 PW

kratki.com
Miejscowy ogrzewacz pomieszczeń

12kW, 16kW, 20kW
Drewno

drzew liściastych (dąb, grab, jesion, buk) o wilgotności do 20%

Wniosek
Badania
Instrukcja
KRATKI
BLANKA 6757
BLANKA 910

kratki.com
Miejscowy ogrzewacz
pomieszczeń

11kW, 16kW
Drewno

drzew liściastych (dąb, grab, jesion, buk) o wilgotności do 20%

Wniosek
Badania
Instrukcja
TERMO-TECH
PELL DUO

www.kotlyco.pl
Kocioł

14kW, 22kW, 28kW
Pelety

wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
STALMARK
EKO SILVER

www.stalmark.pl
Kocioł

14kW, 24kW
Pelety

wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
KRATKI
MBN

kratki.com
Miejscowy ogrzewacz pomieszczeń

8kW
Drewno

drzew liściastych (dąb, grab, jesion, buk) o wilgotności do 20%

Wniosek
Badania
Instrukcja
STAL-MAX
BOMAX

www.kotlystalmax.pl
Kocioł

18kW, 36kW
Węgiel kamienny

wartość opałowa >28 MJ/kg, wilgotność ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
ELEKTROMET
EKO-PE mini 20
EKO-PE mini 35

www.elektromet.com.pl/
Kocioł

18kW, 35kW
Pelety

wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
KRATKI
ZIBI

kratki.com
Miejscowy ogrzewacz
pomieszczeń

11kW
Drewno

drzew liściastych (dąb, grab, jesion, buk) o wilgotności do 20%

Wniosek
Badania
Instrukcja
DEFRO
SIGMA E

www.defro.pl
Kocioł

12kW, 16kW, 20kW, 24kW, 36kW, 48kW
Węgiel kamienny

sortyment groszek, wartość opałowa >28 MJ/kg, wilgotność ≤11%, zawartość części lotnych 15%-30%, zawartość popiołu 2-7%

Wniosek
Badania
Instrukcja
KOŁTON
ECO MATIX

www.kolton.pl
Kocioł

19kW, 25kW
Węgiel kamienny

wartość opałowa >28 MJ/kg, wilgotność ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
EKOGREN
EG PELLET MINI-X

www.ekogren.pl
Kocioł

16kW, 24kW, 32kW, 45kW
Pelety

wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
KOTŁOBUD
EKO CERAMIC PLUS

www.kotlobud.pl
Kocioł

17kW, 25kW, 34kW
Węgiel kamienny

typ a1; wartość opałowa >28 MJ/kg, wilgotność ≤11%, zawartość części lotnych 15%-30%, zawartość popiołu 2-7%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
OGNIWO
EKO PELLET

www.ogniwobiecz.com.pl
Kocioł

18 kW
Pelety

wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
TERMO-TECH
ECO LOGIC 5+

www.kotlyco.pl
Kocioł

12kW
Węgiel kamienny

typ a1; wartość opałowa >28 MJ/kg, wilgotność ≤11%, zawartość części lotnych 15%-30%, zawartość popiołu 2-7%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
BUDMET
FOREST NATURA

www.budmetnocon.pl/
Kocioł

16kW, 27kW
Pelety

wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
NOWAPOL
ATMOS DC 32 S
ATMOS DC 40 SX


www.intercon.com.pl
Kocioł Drewno opałowe

wilgotność <20%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
TERMO-TECH
KRS TECH DUO

www.kotlyco.pl
Kocioł

18kW, 22kW, 26kW, 39kW
Węgiel kamienny

wartość opałowa >28 MJ/kg, wilgotność ≤11%, zawartość popiołu 2-7%; zawartość części lotnych 15-30%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
DEFRO
KOMPAKT EKOPELL

www.defro.pl
defro_kompaktekopellKocioł

30kW, 50kW
Pelety

wykonane zgodnie z PN-EN 14961-2:2011 klasa A1 o parametrach: średnica granulatu 6-8mm; długość granulatu 3,15-40mm; wartość opałowa 16,5-19,0MJ/kg; zawartość siarki maks. 0,03%; wilgotność maks. 10%; zapopielenie maks. 0,7%; gęstość nasypowa >600kg/m³

Wniosek
Badania
Instrukcja
STALMARK
EKO PIONIER

www.stalmark.pl
EKO PIONIERKocioł

17kW, 25kW, 33kW
Węgiel kamienny

typu 31.2, wartość opałowa > 28 MJ/kg; zawartość popiołu 2-7%; zawartość wilgoci ≤ 11%; zawartość części lotnych > 15%

Wniosek
Badania
Instrukcja
GALMET
GALAXIA KWE

galmet.com.pl
galmet_galaxiakweKocioł

15kW, 22kW
węgiel kamienny

eko-groszek; średenica 8-25 mm; wartość opałowa >28MJ/kg; zapopielenie 2-7 %; wilgotność ≤ 11%; temperatura topnienia popiołu ≥ 1200 st.C; zawartość części lotnych 15-30%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
HKS LAZAR
SMART FIRE

www.hkslazar.pl
hkslazar_smartfireKocioł

11kW, 15kW, 22kW
Pelety

wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
KRZACZEK
SKP BIO

www.krzaczek.eu
Kocioł

16kW, 25kW, 50kW
Pelety

średnica 4-10mm; długość <50mm; wartość opałowa 17,5-19,5 MJ/kg; wilgotność <12%; zawartość popiołu <1,50%; zawartość siarki <0,08%

Wniosek
Badania
Instrukcja
ENVO
KSM

www.grupaenvo.pl
Kocioł

22kW
Węgiel kamienny

wartość opałowa >28 MJ/kg, wilgotność ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
NOWAPOL
ATMOS DC 100


www.intercon.com.pl
Kocioł

99kW
Drewno opałowe

wilgotność <20%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
LECHMA
PP 600 PRESTIGE S/M/L
PL 600 PRESTIGE S/M/L

www.lechma.com.pl
Miejscowy ogrzewacz pomieszczeń

12,6kW, 14,9kW
Drewno opałowe

wilgotność <20%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
SETLANS
BIOFUEL

www.setlans.pl
Kocioł

15kW, 30kW
Pelety

klasa C; wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
KAMEN
PELLET KOMPAKT

www.kamen.com.pl
Kocioł

17kW, 34kW
Pelety

granulacja 6-8 mm; wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
DREW-MET
BIOTEC

www.kotlydrewmet.pl
Kocioł

14kW, 20kW, 24kW,
35kW
Pelety

wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
WINDHAGER
BIOWIN

www.windhager.pl
Kocioł

10kW, 15kW, 21kW, 26kW, 33kW
Pelety

klasa C1; wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
DREW-MET
MJ-EKONOMIK

www.kotlydrewmet.pl
Kocioł

14kW, 20kW, 24kW,
35kW
Węgiel kamienny

typ a1; wartość opałowa >28 MJ/kg, wilgotność ≤11%, zawartość części lotnych 15%-30%, zawartość popiołu 2-7%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
HAJDUK
PRISMA K:
Kh, KR, KRh, 1V,
1VT, 1Vh, 1VTh

www.hajduk.eu
Miejscowy ogrzewacz
pomieszczeń

9,5kW
Drewno

drewno liściaste; wilgotność <20%

Wniosek
Badania
Instrukcja
VIESSMANN
EASYPELL


www.viessmann.pl
Kocioł

16kW, 32kW
Pelety

wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
KRATKI
NADIA 10 PW

kratki.com
Miejscowy ogrzewacz pomieszczeń

12kW
Drewno

drzew liściastych (dąb, grab, jesion, buk) o wilgotności do 20%

Wniosek
Badania
Instrukcja
KONSTAL
SKAM-P GRANT

www.kotlarstwo.info/
Kocioł

15kW
Węgiel kamienny

wartość opałowa >28 MJ/kg, wilgotność ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
TERMO-TECH
HERKULES 5+

www.kotlyco.pl
Kocioł

12kW
Węgiel kamienny

typ a1; wartość opałowa >28 MJ/kg, wilgotność ≤11%, zawartość części lotnych 15%-30%, zawartość popiołu 2-7%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
KRATKI
VEGA
KOZA K 5


kratki.com
Miejscowy ogrzewacz
pomieszczeń

6kW, 7kW
Drewno

drzew liściastych (dąb, grab, jesion, buk) o wilgotności do 20%

Wniosek
Badania
Instrukcja
KAMEN
EKO KOMFORT

www.kamen.com.pl
Kocioł

15kW, 30kW
Węgiel brunatny

granulacja 5-25mm; wartość opałowa >21 MJ/kg; wilgotność <15%; zawartość popiołu <10%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
KRATKI
FRANEK 10
FRANEK 12
FRANEK 14

kratki.com
Miejscowy ogrzewacz
pomieszczeń

10kW, 12kW, 14kW
Drewno

drzew liściastych (dąb, grab, jesion, buk) o wilgotności do 20%

Wniosek
Badania
Instrukcja
NOWAPOL
ATMOS DC 25 GS


www.intercon.com.pl
Kocioł

25kW
Drewno opałowe

wilgotność <20%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
UNIROL
DRAGON 8B
DRAGON 8XXL

www.unico-kominki.com
Miejscowy ogrzewacz pomieszczeń

11,7kW
13,7kW
Drewno opałowe

wilgotność <20%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
KRZACZEK
SKP ECO

www.krzaczek.eu
Kocioł

18kW, 35kW
Węgiel kamienny

sortyment ekogroszek; uziarnienie: 5-31 mm; wartość opałowa 27-28 MJ/kg; zawartość wilgoci<15 %; zawartość siarki <0,6 %; zawartość popiołu<7 %; zawartość części lotnych 28-40 %; temperatura mięknienia popiołem 1200°C; zdolność spiekania<5;


Wniosek
Badania
Instrukcja
KLIMOSZ
KLIMOSZ LE 30

www.klimosz.pl
Kocioł

30kW
Pelety

wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%


Wniosek
Badania
Instrukcja
TERMO-TECH
SILVER EKO 5+

www.kotlyco.pl
Kocioł

14kW, 22kW
Węgiel kamienny

typ a1; wartość opałowa >28 MJ/kg, wilgotność ≤11%, zawartość części lotnych 15%-30%, zawartość popiołu 2-7%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
HEIZTECHNIK
RED EKO NL GL

www.heiztechnik.pl
Kocioł

15kW, 20kW, 24kW
Węgiel kamienny

wartość opałowa >28 MJ/kg, wilgotność ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
HEIZTECHNIK
RED MAXPELL GL

www.heiztechnik.pl
Kocioł

120kW, 240kW, 450kW
Pelety

wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja

Aktualizacja: 22/01/2018

The order of displaying the heating devices in the list is random. Entry in the list does not equate with the statement of the possibility of co-financing heating equipment within the framework of co-financing programs (e.g. PONE, KAWKA, ROPMR). The list holder is not responsible for the accuracy of the information provided by the parties interested in being entered in the list.

Energy efficiency labels

As at April 1, 2017, suppliers of solid fuel boilers will be obliged to ensure that they are labeled with energy efficiency labels. The labels will also apply to sets containing solid fuel boilers, additional heaters, temperature regulators and solar devices. Energy classes will be assigned on the basis of the EEI of a boiler or a set, from the worst-case G (EEI below 30) to the best A +++ (EEI of at least 150). Energy efficiency coefficients are determined basing on the efficiency of the boiler using the correction factors specified in the EU Commission Regulation.

Commission Delegated Regulation (EU) 2015/1187 of 27 April 2015 supplementing Directive 2010/30/EC of the European Parliament and of the Council as regards energy labeling for solid fuel boilers and sets consisting in solid fuel boilers, temperature regulators and solar devices.

Emission of pollutants and energy efficiency according to ecodesign requirements

Boilers using solid fuels placed on the market and put into operation from 1 January 2020 will have to meet seasonal energy efficiency and pollutant requirements for seasonal heating of premises, as defined in the EU Commission Regulation. The required values for the recommended or otherwise approved fuel are:

  • seasonal energy efficiency must not be less than 75% for boilers with rated output up to 20 kW or less than 77% for boilers with rated output exceeding 20 kW;
  • particulate matter (PM) emissions must not exceed 40 mg / m³ for automatic fuel boilers and 60 mg / m³ for manually fed boilers;
  • organic gaseous emissions (OGC) emissions must not exceed 20 mg / m³ for automatic fuel boilers and 30 mg / m³ for manually fed boilers;
  • carbon monoxide (CO) emissions must not exceed 500 mg / m³ for automatic fuel boilers and 700 mg / m³ for manually fed boilers;
  • NOx emissions must not exceed 200 mg / m³ for biomass boilers and 350 mg / m³ for fossil fuel boilers.

Commission Regulation (EU) 2015/1189 of 28 April 2015 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for solid fuel boilers.

Local room heaters for solid fuels (e.g. fireplaces, stoves, cookers) placed on the market and ready for use from January 1, 2022 will have to meet the following seasonal energy efficiency and pollutant requirements for seasonal heating in rooms specified in EU Commission Regulation:

  • seasonal energy efficiency must not be less than 79% for heaters with closed combustion chamber using pellets, must not be less than 65% for heaters with closed combustion chamber using other fuel than pellets and for cookers and must not be less than 30% for heaters with open combustion chamber;
  • particulate matter (PM) emissions must not exceed 20 mg / m³ for heaters with closed combustion chamber using pellet, must not exceed 40 mg / m³ for heaters with closed combustion chamber using other fuel than pellets and for cookers, must not exceed 50 mg / M³ for heaters with open combustion chamber;
  • organic gaseous emissions (OGC) must not exceed 60 mgC / m³ for heaters with closed combustion chamber and must not exceed 120 mgC / m³ for heaters with closed combustion chamber using other fuel than pellets, for cookers and for heaters with open combustion chamber;
  • carbon monoxide (CO) emissions must not exceed 300 mg / m³ for heaters with closed combustion chamber using pellets and must not exceed 1500 mg / m³ for heaters with closed combustion chamber using other fuel than pellets and for cookers – must not exceed 2000 mg / m³ for heaters with open combustion chamber;
  • NOx emissions must not exceed 200 mg / m³ for heaters with closed combustion chamber and biomass cookers, and must not exceed 300 mg / m³ for heaters with closed combustion chamber and coal-fired cookers and for open combustion chamber heaters;

Commission Regulation (EU) 2015/1185 of 24 April 2015 implementing Directive 2009/125 / EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for local solid-fuel room heaters.

Ecodesign requirements and the PN-EN 303-5:2012 standard

The ecodesign requirements require the verification of seasonal efficiency and pollutant emissions, which takes into account the performance of boilers at lower power than the rated power, in relation to the requirements of EN 303-5:2012. They also determine the maximum emission of nitrogen oxides. The requirements of EN 303-5:2012 are voluntary, and ecodesign requirements will be mandatory for all boilers placed on the market and put into service from 1 January 2020.

Comparison of Class 5 requirements in accordance with PN-EN 303-5:2012 standard and the ecodesign requirements of Commission Regulation (EU) 2015/1189 of 28 April 2015 for solid fuel boilers with automatic fuel supply.

Requirements for solid fuel boilers with automatic fuel supplyClass 5 according to PN-EN 303-5:2012 standardCommission Regulation (EU) 2015/1189 of 28 April 2015
Method of verification of efficiency and emission requirementsThe requirements must be met for the boiler operation at rated heat output and for CO and OGC emissions also at 30% of the rated heat outputRequirements must be fulfilled for the weighted average of values get for the nominal thermal power (with the weight 0.15) and at the 30% of the nominal thermal power (with the weight 0.85).
The weighted average is being set according to the pattern by the Es = 0.85 * Esp + 0.15 * Esn, where Esn is values get for the nominal thermal power and Esp is values get for the 30% of the nominal thermal power.
Energy efficiencyBoiler efficiency:
from 87% to 89% (determined according to the formula η = 87 + log Q, where Q is the boiler's thermal power in kW)
Seasonal space heating energy efficiency:
75% for boilers with a rated heat output of 20 kW or less
77% for boilers with a rated heat output of more than 20 kW
Carbon monoxide (CO) emissionsMaximum emission at the rated boiler load and at 30% of the rated load:
500 mg/m³
Seasonal space heating emissions:
500 mg/m³
Emission of organic gaseous compounds (OGC)Maximum emission at the rated boiler load and at 30% of the rated load:
20 mg/m³
Seasonal space heating emissions:
20 mg/m³
Emission of particulate matter (PM)Maximum emission at the rated boiler load:
40 mg/m³
Seasonal space heating emissions:
40 mg/m³
Emission of nitrogen oxides (NOx) expressed as nitrogen equivalent (NO₂)not applicableSeasonal space heating emissions:
200 mg/m³ for biomass boilers
350 mg/m³ for fossil fuel boilers

Requirements of the co-financing programs

The Regional Operational Program for the Malopolska Region for the years 2014-2020 includes support for the replacement of old solid fuel fireplaces with modern low-emission boilers and biomass room heaters (sub-measures 4.4.1 and 4.4.2) and those using coal (sub-measure 4.4.3). On the other hand, the funds of the Voivodship Fund for Environmental Protection and Water Management in Krakow for co-financing the replacement of old fireplaces with solid fuels are used pursuant to the PONE program. Both of the programs include newly installed solid fuel devices that must have the minimum energy efficiency and emission standards set out in the implementing measures for Directive 2009/125 / EC of 21 October 2009 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related products. This means that boilers meet the requirements of Class 5 according to PN-EN 303-5:2012, but it is necessary to confirm that the ecodesign requirements are met.

Comparison of the requirements for solid fuel boilers within the co-financing programs

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Malopolska in a healthy atmosphere