Aplikacje

Polecane strony i aplikacje

Aplikacje mobilne

Wymienione aplikacje udostępniane są przez ich twórców. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich funkcjonowanie.
Regionalny System Ostrzegania
Aplikacja informująca o zagrożeniach i sytuacjach kryzysowych. Wyświetla komunikaty w przypadku wprowadzenia II lub III stopnia zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza.Jakość powietrza w Polsce
Aplikacja Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska prezentuje dane bieżące o jakości powietrza z automatycznych stacji pomiarowych funkcjonujących w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

Zanieczyszczenie Powietrza
Aplikacja umożliwia śledzenie na bieżąco stopnia zanieczyszczenia powietrza, oferuje widget na pulpit oraz śledzenie prognoz zanieczyszczeń powietrza.
SmokSmog
Aplikacja oferuje sprawdzanie bieżącego poziomu zanieczyszczenia powietrza z najbliższej lub wybranej stacji pomiarowej.Kraków Smog
Aplikacja pokazująca aktualne zanieczyszczenie powietrza w Krakowie oraz okolicach. Oferuje również aktualny stan pogodowy oraz prognozę pogody na następne 24h.

Jakość powietrza Małopolska
Aplikacja udostępnia prosty widget pokazujący aktualny stan zanieczyszczenia powietrza w Małopolsce.
Smog w Krakowie i Małopolsce
Aplikacja wyświetlająca aktualne stężenia zanieczyszczeń w Małopolsce. Aplikacja wysyła również powiadomienia na pasku zadań, po przekroczeniu wybranego poziomu zanieczyszczeń dla wybranego miasta.
Smogo Bilety Kraków
Aplikacja monitoruje smog w Krakowie (stężenie pyłu PM10) i powiadamia czy danego i kolejnego dnia została wprowadzona darmowa komunikacja MPK dla kierowców.
Smogilla
Aplikacja pokazująca aktualny stan zanieczyszczenia powietrza w Krakowie i innych miastach Małopolski, Podkarpacia oraz Śląska.
Plume Air Report
Aplikacja prezentująca informacje o zanieczyszczeniu powietrza dla ponad 200 miast na świecie.

Smog Alert
Aplikacja dostarcza dane o zanieczyszczeniu powietrza w czasie rzeczywistym dla ponad 3000 miast na całym świecie.
O!strzegator
Ostrzegator logo
Aplikacja dostarcza informacje o ważnych wydarzeniach związanych z miejscem, w którym aktualnie przebywasz lub z miejscami, które Cię interesują.

Strony internetowe

WIOŚ Kraków
Wios krakow
monitoring.krakow.pios.gov.pl

Aktualne i historyczne dane o poziomach stężeń zanieczyszczeń zarejestrowanych na stacjach pomiarowych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie.
GIOŚ
Gios logo
powietrze.gios.gov.pl

Strona Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska prezentująca ogólnopolskie dane o jakości powietrza.
Ekoprognoza
Ekoprognoza logo
ekoprognoza.pl

Prognozy jakości powietrza dla Europy i Polski.
MIIP
Miip logo
miip.geomalopolska.pl

Interaktywne mapy średnich stężeń zanieczyszczeń w powietrzu przygotowane na potrzeby Programu ochrony powietrza oraz mapy źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza.
Europejski Indeks Jakości Powietrza
Eea logo
http://airindex.eea.europa.eu

Europejski indeks jakości powietrza uruchomiony przez Europejską Agencję Środowiska pozwala sprawdzić aktualną jakość powietrza w europejskich miastach.

API

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska uruchomił API udostępniające dane ze stacji pomiarowych jakości powietrza z całej Polski:

API GIOŚ dla danych ze stacji pomiarowych jakości powietrza

Data modyfikacji: 06.08.2018