Modelowanie jakości powietrza

Modelowanie jakości powietrza w czasie zbliżonym do rzeczywistego dla obszaru województwa małopolskiego, śląskiego, Czech i Słowacji realizowane jest przez instytut VITO w ramach działania C.6 projektu zintegrowanego LIFE  „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE14 IPE PL 021/LIFE-IP MALOPOLSKA.

Data modyfikacji: 13.06.2018