Województwo Małopolskie, wspólnie z wiodącymi organizacjami na rzecz czystego powietrza w Polsce — Polskim Alarmem Smogowym oraz Smogathonem, współorganizuje konferencję Global Clean Air Summit. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń z regionami lub państwami zmagającymi się z podobnymi problemami zanieczyszczenia powietrza, jak również podjęcie współpracy z krajami, które swoim przykładem pomagają innym wypracować skuteczną strategię przeciwdziałania tym zagrożeniom. Konferencja prowadzona będzie w czterech równoległych blokach tematycznych: polityka, zdrowie, biznes oraz technologie, w obecności ekspertów, lekarzy, przedsiębiorców oraz przedstawicieli władz na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konferencji Global Clean Air Summit, która odbędzie się w dniu 27.11.2017Centrum Kongresowym ICE Kraków w godzinach: 10:00-17:15 .

Szczególnie zachęcamy Państwa do udziału w organizowanym przez Województwo Małopolskie bloku tematycznym „POLITYKA”, w którym wystąpią m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej – Francois Wakenhut (dyrektor, Dyrekcja Generalna ds. Środowiska) i Erich Unterwurzacher (dyrektor, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej), jak również Jadwiga Emilewicz (Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju).  Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się na stronie internetowej wydarzenia.

Program bloku tematycznego POLITYKA

Udział w konferencji jest bezpłatny. Prosimy o rejestrację pod linkiem do 24 listopada br.

Konferencja realizowana jest w ramach projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego — Małopolska w zdrowej atmosferze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza w regionie, w ramach działania E.3 „Tworzenie sieci wymiany doświadczeń z innymi projektami”.