Wieliczka: „Obudźmy się zanim ten zły sen stanie się rzeczywistością”

wieliczka nakładka 2

Zintegrowany projekt LIFE „Małopolska w zdrowej atmosferze” jest świetnym przykładem działań na rzecz poprawy jakości powietrza. Projekt koordynowany jest przez Województwo Małopolskie, angażuje łącznie 69 partnerów. Jednym z nich jest Gmina Wieliczka, na terenie której zorganizowano wiele wydarzeń, których celem było propagowanie dobrych nawyków ekologicznych.


Wielicki Ekopiknik

W dniu 15 września 2018 r. na Placu Skulimowskiego w Wieliczce odbył się II Wielicki Ekopiknik. Podczas wydarzenia mieszkańcy mogli skorzystać z porad ekodoradcy oraz wymienić elektroodpady na rośliny oczyszczające powietrze (skrzydłokwiaty). Swoje produkty przedstawiali producenci kotłów, zaprezentowano autobus energetyczny Krajowej Agencji Poszanowania Energii. Odbyła się także edukacja ekologiczna dla dzieci szkoły podstawowej w Sierczy, po której rozdano eko-gadżety. Dodatkową atrakcją była prezentacja „słonecznej gitary” zasilanej fotowoltaiką.
Najmłodsi uczestnicy z radością obejrzeli spektakl teatralny BARON- SMOG oraz uczestniczyli aktywnie w innych atrakcjach dla nich przygotowanych.

Ważną częścią Wielickiego Ekopikniku było rozdanie nagród w Rodzinnym Konkursie Ekologicznym, który odbywał się pod hasłem „Czyste powietrze to wielki skarb, pokaż ile dla nas jest wart”. Do zadań uczestników konkursu należało wykonanie plakatu nawiązującego do hasła konkursowego. Najlepszą pracą okazał się poster o wymownym tytule „Obudźmy się zanim ten zły sen stanie się rzeczywistością”. Nagrody główne, tj. rower, piłka nożna oraz inne upominki wręczył zwycięzcom wice Burmistrz Wieliczki Piotr Krupa.

14.09.2019 odbyła się kolejna edycja Wielickiego Ekopikniku. Impreza przyciągnęła tłumy mieszkańców. Korzystano m.in. z porad dotyczących dotacji na wymianę starych pieców i odnawialnych źródeł energii oraz bezpłatnego badania płuc (w spirobusie). Degustowano eko-przekąski, dużym zainteresowaniem cieszyło się m.in. kino rowerowe. Dla dzieci przygotowano spektakle teatralne, pokazy cyrkowe i wiele innych atrakcji. Podczas pikniku odbyła się promocja adopcji psów i kotów oraz zbiórka karmy dla bezdomnych zwierząt. Doszło również do rozstrzygnięcia oraz wręczenia nagród w konkursie ekologicznym pn. „Eko-zabawka”. Na zakończenie przedstawiciele AGH Miękinia przeprowadzili akcję edukacyjną wraz z pokazem ekologicznych kotłów oraz instalacji OZE –Mobilne laboratorium OZE

„Dni Św. Kingi”

W dniu 22.07.2019 podczas Wydarzenia Gminnego jakim były „Dni Św. Kingi” zorganizowano stoisko Ekodoradcy. W miejscu tym mieszkańcy mogli uzyskać porady dot. uchwały antysmogowej, Programów dotacyjnych do wymiany kotłów oraz instalacji OZE. Uczestników informowano także o problemie smogu.

„Rozmowy przy wspólnym stole” pod hasłem: ZERO WASTE

W dniu 13.09.2019 r. zorganizowano spotkanie z cyklu „Rozmowy przy wspólnym stole” pod hasłem: ZERO WASTE – czy to możliwe? W rozmowach wzięły udział 52 osoby, w tym czytelnicy indywidualni oraz uczniowie klas 5 i 6 ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Wieliczce i przedstawiciele Gminy Wieliczka. Wspólnie z rozmówcami dyskutowano o tym jak w naszym codziennym życiu ograniczyć wytwarzanie śmieci.
Aby przyłączyć się do ruchu Zero Waste, nie musimy od razu rezygnować ze wszystkich opakowań, przestawać używać kosmetyków, ani pozbywać się samochodu. Zdecydowanie lepiej sprawdzi się metoda małych kroków.

Podsumowanie II fazy projektu LIFE w Gminie Wieliczka:

infografika wieliczka

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).