Modelowanie jakości powietrza

Modelowanie jakości powietrza w czasie zbliżonym do rzeczywistego dla województwa małopolskiego, śląskiego, Czech i Słowacji

Modelowanie stężenia pyłu PM10, PM2.5 i dwutlenku azotu w czasie zbliżonym do rzeczywistego prowadzone jest dla obszaru województwa małopolskiego, śląskiego, Czech i Słowacji. Realizowane jest przez instytut VITO z Belgii przy pomocy modelu RIO.

Działanie jest elementem projektu zintegrowanego LIFE  „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE14 IPE PL 021/LIFE-IP MALOPOLSKA.

Aktualizacja: 2018-12-31