Oczyszczacze powietrza

Marszałek Województwa Małopolskiego planuje szeroko zakrojoną akcję społeczną, która ma na celu uświadomienie społeczeństwa o problemie jakim jest zanieczyszczenie powietrza.

Na terenie województwa w sezonie grzewczym obserwuje się znaczny wzrost zanieczyszczenia powietrza, który stanowi realne zagrożenie dla zdrowia. Na szkodliwe działanie smogu narażone są przede wszystkim dzieci. Ich bariery ochronne nie są w pełni ukształtowane, a wąskie i krótkie drogi oddechowe są bardziej podatne na zapalenia i podrażnienia. Najgroźniejsze są pyły PM10, PM2,5 oraz tlenki azotu, tlenki siarki i ozon. Szkodliwe substancje mają wpływ na rozwój wielu chorób układu oddechowego i układu sercowo-naczyniowego. Wiele mówi się także o wpływie środowiskowego zanieczyszczenia na ośrodkowy układ nerwowy. Wszystko to powoduje, że tematu jakości powietrza nie można lekceważyć.

Elementem planowanej akcji edukacyjnej będzie zakup oczyszczaczy powietrza do przedszkoli, żłobków i klubów dziecięcych. Oczyszczanie powietrza za pomocą nowoczesnych urządzeń może uchronić dzieci od problemów zdrowotnych wywołanych przez zanieczyszczenia. Poprzez oczyszczanie możemy pozbyć się nie tylko tych najdrobniejszych pyłów, ale również szkodliwych dla zdrowia czynników, które mogą stanowić źródło powstawania alergii w przyszłości.

Mamy świadomość, że część placówek została już wyposażona w urządzenia oczyszczające powietrze. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do gmin o przeprowadzenie rozeznania wśród przedszkoli, żłobków i klubów dziecięcych, zarówno tych publicznych jak i prywatnych, funkcjonujących na terenie gminy, które są zainteresowane otrzymaniem oczyszczacza powietrza. Planowane jest przekazanie jednego urządzenia na placówkę. Jednocześnie zachęcamy gminy do zakupu dodatkowych oczyszczaczy do większej liczby sal.

Warunkiem otrzymania urządzenia będzie zadeklarowanie przez placówkę przeprowadzenia akcji edukacyjnej dotyczącej zanieczyszczenia i ochrony powietrza. Po zakończonej akcji konieczne będzie sporządzenie sprawozdania w postaci: opisu wydarzenia, galerii zdjęć czy krótkiej relacji video, prezentujących przeprowadzoną akcję.

Wypełnione przez gminy ankiety należy przesyłać na adres e-mail: Iwona.Bak@umwm.pl w terminie do 11 grudnia 2017 roku:

Ankieta zainteresowania przedszkoli i żłobków otrzymania oczyszczacza powietrza

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Małopolska w zdrowej atmosferze