Konsultacje wytycznych dotyczących uwzględniania w pozwoleniach na emisję gazów lub pyłów do powietrza i pozwoleniach zintegrowanych, procedury wdrażania działań ograniczających emisję pyłu do powietrza z instalacji w przypadku wprowadzenia 3 stopnia zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza

Załączniki

Aktualizacja: 2022-03-28