Produkty projektu LIFE

Działanie C.1. – Ekodoradcy

W ramach działania C.1. przygotowane zostały wytyczne w zakresie wymaganego wykształcenia, kwalifikacji i doświadczenia dla kandydatów na stanowisko Ekodoradcy. Na spotkaniu z partnerami projektu LIFE przedstawiono przedstawicielom gmin kryteria rekrutacyjne oraz przykładowy zakres czynności dla Ekodoradców, wyjaśniając jednocześnie zasady dot. zatrudniania Ekodoradców w gminach.

Działanie C.2. – Centrum kompetencji

W ramach działania C.2. zorganizowane zostały studia podyplomowe dla Ekodoradców. Studia te będą miały charakter uzupełniający, ich uczestnicy będą mogli zdobyć dogłębną wiedzę w zakresie aspektów technicznych (konstrukcje urządzeń, mechanizmy powstawania emisji, mechanizmy rozprzestrzeniania się emisji w powietrzu itd.).

Skrypt ze studiów podyplomowych z zakresu ochrony powietrza i energetyki

Skrypt ze studiów podyplomowych z zakresu energetyki, ochrony powietrza i emisji z pojazdów

Działanie C.3. – Wsparcie wdrożenia zakazu stosowania paliw stałych do ogrzewania w Krakowie

W ramach działania C.3. przeprowadzona została analiza procedur w zakresie dotacji przyznawanych mieszkańcom Krakowa na wymianę źródeł ogrzewania oraz rekomendacje mające na celu ich usprawnienie.  Procedura uwzględnia zmiany dla mieszkańców m.in.: forma bezgotówkowa, uproszczone druki oraz zawiera listę rekomendowanych firm.

Działanie C.4. – Platforma zarządzania jakością powietrza w Krakowie przy wykorzystaniu narzędzi wysokorozdzielczego modelowania

W ramach działania C.4. wykonany został raport dotyczący struktury floty pojazdów w Krakowie. Raport pozwala na szczegółowy przegląd struktury floty pojazdów w Krakowie. Badania prowadzone w 36 punktach pomiarowych umożliwiają określenie udziału poszczególnych rodzajów pojazdów w ogólnej flocie z podziałem na rodzaj silnika i posiadaną euronormę.

Działanie C.6. – Międzynarodowe modelowanie zanieczyszczeń powietrza na obszarze Małopolski, Słowacji i Republiki Czeskiej

W ramach działania C.6. zostały opracowane scenariusze wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji spalania paliw stałych.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Małopolska w zdrowej atmosferze