Spotkanie informacyjne dla Ekodoradców

Plan spotkania:

 1. Rozpoczęcie spotkania i powitanie uczestników
 2. Realizacja zadań projektu LIFE
  1. Wskaźniki IV fazy Projektu LIFE oraz zadania wynikające z Programu Ochrony Powietrza
  1. Dotychczasowe osiągnięcia ekodoradców
  1. Sprawozdawczość – omówienie aspektów technicznych
 3. Rozliczenie finansowe działań Projektu
  1. Sprawozdawczość finansowa w Projekcie zintegrowanym LIFE
  1. Podsumowanie rozliczenia III fazy Projektu
  1. Budżet na IV fazę Projektu wraz z aktualnym montażem finansowym
  1. Uzgodnienie bieżących spraw finansowych.
 4. Panel dyskusyjny z możliwością zadawania pytań
 5. Podsumowanie i zakończenie spotkania

Limit miejsc został wyczerpany!

Aktualizacja: 2022-06-07