Spotkanie informacyjne – operatorzy w programie „Czyste Powietrze”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotowuje w Małopolsce pilotaż finansowania działalności tzw. operatorów dla programu „Czyste Powietrze”. Głównym założeniem ich działalności będzie bezpośrednie pozyskiwanie nowych beneficjentów Programu z grupy osób najuboższych.

Kluczowym zadaniem operatorów będzie kompleksowe wsparcie mieszkańców należących do grupy o najniższych dochodach, począwszy od ich identyfikacji, szacowanie kosztów przedsięwzięcia, pomoc w wypełnieniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie i wniosku o płatność, ale także wsparcie w znalezieniu wykonawców prac budowlanych i instalacyjnych.

NFOŚiGW planuje uruchomienie pilotażowego programu priorytetowego, w ramach którego będzie możliwość wnioskowania o finansowanie pełnienia roli operatorów. Program będzie skierowany do firm doradczych, branżowych, organizacji pozarządowych, ale również funkcję operatorów będą mogły pełnić gminy lub związki międzygminne.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne z udziałem NFOŚiGW, na którym przedstawione zostaną wstępne założenia pilotażu i przeprowadzone zostaną konsultacje tych założeń. Spotkanie odbędzie się 4 kwietnia br. o godz. 10:00 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (sala sesyjna, 7 piętro), przy ul. Racławickiej 56 w Krakowie

Aktualizacja: 2023-03-21