Termomodernizacja

Termomodernizacja jest to poprawienie cech technicznych budynku w celu zmniejszenia zużycia energii dla potrzeb ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

  • Ocieplenie zewnętrznych przegród budowlanych (ścian, dachu, stropodachu, stropu nad piwnicą) spowoduje zmniejszenie zużycia ciepła o 15-25%.
  • Wymiana okien na okna szczelne, o niższej wartości współczynnika przenikania zaoszczędzi 10-15% ciepła.
  • Wprowadzenie automatyki pogodowej oraz urządzeń regulacyjnych powoduje 5-15% oszczędności.
  • Kompleksowa modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. zaoszczędzi 10-15% zużycia ciepła.
  • Montaż instalacji solarnej może zmniejszyć koszt przygotowania ciepłej wody nawet o 50%.

Zużycie energii w gospodarstwie domowym przedstawia się następująco:

  • 71% ogrzewanie,
  • 15 % podgrzewanie wody,
  • 7% przygotowanie posiłków,
  • 5% urządzenia elektryczne,
  • 2% oświetlenie.

Straty ciepła w budynku jednorodzinnym:

Straty ciepła

Wsparcie finansowe do termomodernizacji budynków jednorodzinnych udzielane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach programu JAWOR.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Małopolska w zdrowej atmosferze