Jakość powietrza
dla miasta
Krakówi powiatu krakowskiego

Aktualnie:

bardzo dobra

Prognoza na jutro:

dobra