Jakość powietrza
dla miasta
Krakówi powiatu krakowskiego

Aktualnie:

umiarkowana

Prognoza na jutro:

umiarkowana