Jakość powietrza
Łososina Dolna

Aktualnie:

bardzo dobra

Jutro:

umiarkowana