Jakość powietrza
Łososina Dolna

Aktualnie:

dobra

Jutro:

dobra