Jakość powietrza
Łososina Dolna

Aktualnie:

umiarkowana
3 stopień zagrożenia dla miasta Krakowa

Jutro:

niekorzystna