Jakość powietrza
Krzeszowice

Aktualnie:

niekorzystna

Jutro:

niekorzystna