Jakość powietrza
Krzeszowice

Aktualnie:

umiarkowana

Jutro:

niekorzystna