Jakość powietrza
dla gminy
Liszkii powiatu krakowskiego

Aktualnie:

umiarkowana

Prognoza na jutro:

umiarkowana