Jakość powietrza
dla miasta
Nowy Sączi powiatu nowosądeckiego

Aktualnie:

dobra

Prognoza na jutro:

bardzo dobra