Jakość powietrza
dla gminy
Kamionka Wielkai powiatu nowosądeckiego

Aktualnie:

bardzo dobra

Prognoza na jutro:

bardzo dobra