Jakość powietrza
dla gminy
Nawojowai powiatu nowosądeckiego

Aktualnie:

umiarkowana

Prognoza na jutro:

bardzo dobra