Jakość powietrza
Łukowica powiat limanowski

Aktualnie:

niekorzystna
2 stopień zagrożenia dla powiatu limanowskiego

Jutro:

dobra