Jakość powietrza
Miechów powiat miechowski

Aktualnie:

niekorzystna

Jutro:

bardzo dobra