Jakość powietrza
Miechów powiat miechowski

Aktualnie:

bardzo dobra

Jutro:

bardzo dobra