Jakość powietrza
dla gminy
Książ Wielkii powiatu miechowskiego

Aktualnie:

niekorzystna

Prognoza na jutro:

dobra