Jakość powietrza
dla gminy
Książ Wielkii powiatu miechowskiego

Aktualnie:

bardzo dobra

Prognoza na jutro:

bardzo dobra