Jakość powietrza
Siepraw powiat myślenicki

Aktualnie:

umiarkowana
1 stopień zagrożenia dla powiatu myślenickiego

Jutro:

niekorzystna