Jakość powietrza
dla gminy
Sieprawi powiatu myślenickiego

Aktualnie:

niekorzystna

Prognoza na jutro:

dobra