Jakość powietrza
powiat nowotarski

Aktualnie:

niekorzystna
2 stopień zagrożenia dla powiatu nowotarskiego

Jutro:

niekorzystna