Jakość powietrza
Łapsze Niżne powiat nowotarski

Aktualnie:

dobra

Jutro:

bardzo dobra