Jakość powietrza
Lipnica Wielka powiat nowotarski

Aktualnie:

umiarkowana

Jutro:

dobra