Jakość powietrza
dla miasta
Olkuszi powiatu olkuskiego

Aktualnie:

bardzo dobra

Prognoza na jutro:

dobra