Jakość powietrza
dla miasta
Olkuszi powiatu olkuskiego

Aktualnie:

dobra

Prognoza na jutro:

bardzo dobra