Jakość powietrza
dla miasta
Oświęcimi powiatu oświęcimskiego

Aktualnie:

dobra

Prognoza na jutro:

bardzo dobra