Jakość powietrza
dla gminy
Chełmeki powiatu oświęcimskiego

Aktualnie:

niekorzystna

Prognoza na jutro:

dobra