Jakość powietrza
dla gminy
Chełmeki powiatu oświęcimskiego

Aktualnie:

umiarkowana

Prognoza na jutro:

niekorzystna