Jakość powietrza
dla miasta
Proszowicei powiatu proszowickiego

Aktualnie:

bardzo dobra

Prognoza na jutro:

bardzo dobra