Jakość powietrza
dla miasta
Proszowicei powiatu proszowickiego

Aktualnie:

niekorzystna

Prognoza na jutro:

dobra