Jakość powietrza
dla miasta
Proszowicei powiatu proszowickiego

Aktualnie:

umiarkowana

Prognoza na jutro:

dobra