Jakość powietrza
dla miasta
Sucha Beskidzkai powiatu suskiego

Aktualnie:

niekorzystna

Prognoza na jutro:

dobra