Jakość powietrza
Zawoja powiat suski

Aktualnie:

bardzo zła
2 stopień zagrożenia dla powiatu suskiego

Jutro:

niekorzystna