Jakość powietrza
dla gminy
Zembrzycei powiatu suskiego

Aktualnie:

umiarkowana

Prognoza na jutro:

umiarkowana