Jakość powietrza
Szerzyny

Aktualnie:

umiarkowana
1 stopień zagrożenia dla miasta Tarnowa

Jutro:

dobra