Jakość powietrza
Tuchów

Aktualnie:

bardzo dobra

Jutro:

dobra