Jakość powietrza
dla gminy
Tuchówi powiatu tarnowskiego

Aktualnie:

niekorzystna

Prognoza na jutro:

dobra