Jakość powietrza
dla miasta
Wadowicei powiatu wadowickiego

Aktualnie:

dobra

Prognoza na jutro:

bardzo dobra