Jakość powietrza
powiat wadowicki

Aktualnie:

niekorzystna
2 stopień zagrożenia dla powiatu wadowickiego

Jutro:

zła