Jakość powietrza
Brzeźnica powiat wadowicki

Aktualnie:

dobra
1 stopień zagrożenia dla powiatu wadowickiego

Jutro:

dobra