Jakość powietrza
Brzeźnica powiat wadowicki

Aktualnie:

umiarkowana

Jutro:

umiarkowana