Jakość powietrza
Brze��nica powiat wadowicki

Aktualnie:

dobra

Jutro:

umiarkowana