Jakość powietrza
Stryszów powiat wadowicki

Aktualnie:

zła
1 stopień zagrożenia dla powiatu wadowickiego

Jutro:

dobra