Jakość powietrza
dla gminy
Tomicei powiatu wadowickiego

Aktualnie:

bardzo dobra

Prognoza na jutro:

bardzo dobra