Jakość powietrza
dla gminy
Tomicei powiatu wadowickiego

Aktualnie:

umiarkowana

Prognoza na jutro:

umiarkowana